Članovi Upravnog odbora DPUH

Članovi Upravnog odbora DPUH-a:

dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a
dr. sc. Ljerka Dulibić, dopredsjednica DPUH-a
dr. sc. Marko Špikić, dopredsjednik DPUH-a
dr. sc. Višnja Bralić
dr. sc. Dragan Damjanović
Ariana Kralj
dr. sc. Irena Kraševac
dr. sc. Predrag Marković
dr. sc. Milan Pelc

Članovi Nadzornog odbora DPUH-a:

dr. sc. Franko Ćorić
dr. sc. Nada Grujić
dr. sc. Ivana Mance