Obavijesti comments

važna obavijest

PREDAVANJE

9.2.2016. u 12:50
Objavljeno:
   Martina Petrinović 9.2.2016. u 12:50
Uređeno:
   Martina Petrinović 9.2.2016. u 12:51

Rim u Dubrovniku: umjetnička oprema isusovačke crkve sv. Ignacija

Oprema isusovačke crkve sv. Ignacija u Dubrovniku ukazu­je da je Rim bio ishodište i uzor od kuda su se preuzimali umjetnički modeli i ikonografski sadržaji. Izbor umjetnika, predložaka i tematskih cjelina imao je dublje „političko i vjersko“ značenje. Prenoseći umjetničke modele iz Rima u Dubrovnik, namjera je bila potvrditi idejnu povezanost dviju sredina, Rima i Dubrovnika koji je predstavljao upo­rište katoličanstva na nestabilnom slavenskom prostoru u dodiru s pravoslavnim i islamskim zaleđem. Time je ob­nova Grada nakon potresa 1667. godine ujedno i obnova katoličanstva i njegove neraskidive povezanosti s Rimom, koji je u Dubrovniku mogao vidjeti pouzdano uporište za obranu i širenje vjerskog nauka Papinske države. Repre­zentativna crkvena i samostanska arhitektura te složena umjetnička oprema njezine unutrašnjosti demonstracija je snage Rima i katoličke crkve predvođene isusovačkom redovničkom zajednicom.

Akademik Radoslav Tomić, povjesničar umjetnosti, rođen je 1957. u Splitu. Diplomirao je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao i obranio doktorsku disertaciju s temom Barokno kiparstvo u mramoru na području Dalmacije. Od 1986. do 1998. radi u službi zaštite spomenika u Splitu, a od 1998. zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za likovne umjetnosti. Autor je niza tekstova i izložaba iz područja likovne umjetnosti od 15. do 19. stoljeća. 

važna obavijest

PODSJETNIK - PRIJAVE DO 1. OŽUJKA 2016.

1.2.2016. u 15:45
Objavljeno:
   Martina Petrinović 1.2.2016. u 15:45

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske i Institut za povijest umjetnosti

pozivaju Vas na sudjelovanje na

4. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti

24. – 26. studenoga 2016.

Institucije povijesti umjetnosti

Nedvojbeni epistemološki i društveni izazovi kroz koje povijest umjetnosti, zajedno s ostalim humanističkim disciplinama, prolazi na putu – vjerujemo – svoje profesionalne budućnosti, uvijek su dobro vrijeme za promišljanje temeljnih institucionalnih oblika koji su je povijesno oblikovali, osiguravajući joj integritet autonomne znanstvene djelatnosti sve do današnjih dana. Pretpostavljajući da pojam „institucije“ pruža dovoljno širok okvir za refleksiju o razvoju discipline u povijesnom vremenu, ali i za raspravu o sadašnjem razumijevanju njezinih disciplinarnih zadaća, odabrali smo ga kao krovnu temu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Pojam institucije postavljamo u njegovome širem značenju organizacijskoga načela ili koncepta koji određenu djelatnost ili ponašanje ustanovljuje kao društveno funkcionalne, pa nam je stoga namjera zadanim naslovom obuhvatiti ne samo fizičke ustanove koje generiraju ili posreduju povijesnoumjetničko znanje, već i sve druge oblike djelovanja i forme mišljenja, koje disciplini povijesti umjetnosti daju pravno-običajni i metodološki legitimitet: dakle, od muzejskih i akademskih institucija u rasponu od galerije do časopisa, preko modela povijesnoumjetničke naracije u rasponu od monografije do sinteze, pa sve do osnovnih kategorija historizacije umjetničkih fenomena – ukratko sve što nam pruža mogućnost da svoj vlastiti rad promatramo u kontinuitetu znanstvene discipline, vodeći nas sviješću da svaki pojedinačan doprinos posjeduje normativnu valjanost za disciplinu u cjelini.

Tematske cjeline*

Muzeji, galerije i stvaranje kanona

Pisanje povijesti umjetnosti

Velika trijada: autor – djelo – publika

Metodologija: od stilskog identiteta do društvenog znaka

Povijest umjetnosti i društvena inicijativa

Zaštita spomenika i konzervacija

Povijest umjetnosti u obrazovnim sustavima

Medijski život povijesti umjetnosti, institucija likovne kritike i zakoni intelektualnog tržišta

*Detaljniji opis tematskih cjelina možete pročitati u priloženom dokumentu (prilog Institucije povijesti umjetnosti)

 

U radu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti možete sudjelovati izlaganjem ili organizacijom tematskog panela s pozvanim sudionicima.

Prijedlozi izlaganja i prijedlozi tematskog panela s pozvanim sudionicima (do 900 znakova) šalju se na adresu kongres@ipu.hr do 1. ožujka 2016. Predviđeno trajanje izlaganja je 10 minuta. Uz prijedlog izlaganja ili panela potrebno je poslati kratku biografiju.

Organizatori će do 4. travnja 2016. obavijestiti prijavljene o prihvaćanju teme izlaganja odnosno panela.

U svrhu objavljivanja Zbornika koji se planira izdati po završetku rada kongresa svi izlagači svoje priloge trebaju poslati do 15. prosinca 2016. na kongres@ipu.hr. Predviđena dužina priloga je do 10 kartica teksta. Autori se mole da u načinu citiranja te opremi priloga slijede upute (prilog Upute autorima Zbornika radova kongresa).

Kotizacija za izlagače čiji je rad prihvaćen iznosi 300 kn (za članove DPUH-a 200 kn)

Organizacijski odbor: Sanja Cvetnić, Irena Kraševac, Zvonko Maković, Ivana Mance, Milan Pelc, Martina Petrinović

Stručna suradnica: Petra Batelja

 

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10 000 Zagreb

Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb

 

kongres@ipu.hr

www.dpuh.hr

www.ipu.hr

važna obavijest

60 godina DPUH-a

29.1.2016. u 14:59
Objavljeno:
   Martina Petrinović 29.1.2016. u 14:59
Uređeno:
   Martina Petrinović 29.1.2016. u 16:39
Dana 29. siječnja 1956. godine u Zagrebu je osnovano Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske pod nazivom Društvo historičara umjetnosti NR Hrvatske. Prvi predsjednik Društva bio je Tihomil Stahuljak.
važna obavijest

PREDAVANJE

14.1.2016. u 12:54
Objavljeno:
   Martina Petrinović 14.1.2016. u 12:54
Uređeno:
   Martina Petrinović 29.1.2016. u 14:55
SRIJEDA, 20. SIJEČNJA 2016. U 18:30
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44
 
Drago Miletić
Unutrašnje uređenje u ratu srušenih crkava s posebnim osvrtom na Goru
 
Početkom prosinca 2015. posvećena je obnovljena crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori. Od početka građevinskih radova na rekonstrukciji crkve nastojalo se investitora, Sisačku nadbiskupiju, potaknuti na narudžbu idejnog projekta unutrašnjeg uređenja crkve. Prethodno uređenje i opremanje obnovljenih, a u ratu srušenih župnih i samostanskih crkava, posebno na Banovini, ukazivalo je na moguće još jedno neprimjereno uređenje i opremanje crkve. Prezentirat će se ta nastojanja i njihov rezultat.
 
Drago Miletić diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Hrvatskom restauratorskom Zavodu (do 1997. Restauratorski zavod Hrvatske) radio od 1972. do umirovljenja 2012. godine. Istraživao i sudjelovao u izradi i realizaciji projekata obnove niza naših najznačajniji spomenika kulture (Stari grad u Kostajnici, Medvedgrad, Stari grad u Ribniku, Veliki Tabor, crkva sv. Marije u Zadru, kapela sv. Trojce u Brinju, crkva sv. Marije u Lepoglavi, crkva sv. Jurja u Belcu, crkva sv. Jakova na Očuri, crkva Uznesenja B. D. Marije u Gori, crkva Marije Magdalene u Čazmi, kapela sv. Ivana i Pavla u Gori, crkva sv. Marije Magdalene u Zrinu, kapela sv. Tome u Tomašu, crkva sv. Marije u Topuskom).
DPUH je objavio knjigu Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske Drage Miletića u 2012. godini.
 
važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

30.12.2015. u 11:34
Objavljeno:
   Martina Petrinović 30.12.2015. u 11:34

ČETVRTAK, 14. SIJEČNJA 2016. U 17:00

UMJETNIČKI PAVILJON

Kolekcija Pavla Beljanskog: Biseri moderne

Stručno vodstvo: autor izložbe Zvonko Maković

U Biltenu za prosinac najavljen je posjet izložbi 8. siječnja, no termin se prebacuje na 14. siječnja jer je izložba produ- žena te je otvorena do 17. siječnja.

važna obavijest

GODIŠNJA SKUPŠTINA

4.12.2015. u 16:55
Objavljeno:
   Martina Petrinović 4.12.2015. u 16:55
UTORAK, 15. PROSINCA U 18:00
Upravni odbor poziva članove na redovitu godišnju skupštinu uz tradicionalno predbožićno druženje uz domjenak.
Dnevni red:
1. Izvještaj o programskoj djelatnosti i aktivnostima
Društva u 2015. godini
2. Privremeni financijski izvještaj za 2015. godinu
3. Prijedlog programske djelatnosti i aktivnosti Društva
u 2016. godini
4. Financijski plan za 2016. godinu
5. Razno
važna obavijest

PODSJETNIK - PRIJAVE DO 1. OŽUJKA 2016.

17.11.2015. u 14:41
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.11.2015. u 14:41
Uređeno:
   Martina Petrinović 1.2.2016. u 15:44

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske i Institut za povijest umjetnosti

pozivaju Vas na sudjelovanje na

4. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti

24. – 26. studenoga 2016.

Institucije povijesti umjetnosti

Nedvojbeni epistemološki i društveni izazovi kroz koje povijest umjetnosti, zajedno s ostalim humanističkim disciplinama, prolazi na putu – vjerujemo – svoje profesionalne budućnosti, uvijek su dobro vrijeme za promišljanje temeljnih institucionalnih oblika koji su je povijesno oblikovali, osiguravajući joj integritet autonomne znanstvene djelatnosti sve do današnjih dana. Pretpostavljajući da pojam „institucije“ pruža dovoljno širok okvir za refleksiju o razvoju discipline u povijesnom vremenu, ali i za raspravu o sadašnjem razumijevanju njezinih disciplinarnih zadaća, odabrali smo ga kao krovnu temu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Pojam institucije postavljamo u njegovome širem značenju organizacijskoga načela ili koncepta koji određenu djelatnost ili ponašanje ustanovljuje kao društveno funkcionalne, pa nam je stoga namjera zadanim naslovom obuhvatiti ne samo fizičke ustanove koje generiraju ili posreduju povijesnoumjetničko znanje, već i sve druge oblike djelovanja i forme mišljenja, koje disciplini povijesti umjetnosti daju pravno-običajni i metodološki legitimitet: dakle, od muzejskih i akademskih institucija u rasponu od galerije do časopisa, preko modela povijesnoumjetničke naracije u rasponu od monografije do sinteze, pa sve do osnovnih kategorija historizacije umjetničkih fenomena – ukratko sve što nam pruža mogućnost da svoj vlastiti rad promatramo u kontinuitetu znanstvene discipline, vodeći nas sviješću da svaki pojedinačan doprinos posjeduje normativnu valjanost za disciplinu u cjelini.

Tematske cjeline*

Muzeji, galerije i stvaranje kanona

Pisanje povijesti umjetnosti

Velika trijada: autor – djelo – publika

Metodologija: od stilskog identiteta do društvenog znaka

Povijest umjetnosti i društvena inicijativa

Zaštita spomenika i konzervacija

Povijest umjetnosti u obrazovnim sustavima

Medijski život povijesti umjetnosti, institucija likovne kritike i zakoni intelektualnog tržišta

*Detaljniji opis tematskih cjelina možete pročitati u priloženom dokumentu (prilog Institucije povijesti umjetnosti)

 

U radu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti možete sudjelovati izlaganjem ili organizacijom tematskog panela s pozvanim sudionicima.

Prijedlozi izlaganja i prijedlozi tematskog panela s pozvanim sudionicima (do 900 znakova) šalju se na adresu kongres@ipu.hr do 1. ožujka 2016. Predviđeno trajanje izlaganja je 10 minuta. Uz prijedlog izlaganja ili panela potrebno je poslati kratku biografiju.

Organizatori će do 4. travnja 2016. obavijestiti prijavljene o prihvaćanju teme izlaganja odnosno panela.

U svrhu objavljivanja Zbornika koji se planira izdati po završetku rada kongresa svi izlagači svoje priloge trebaju poslati do 15. prosinca 2016. na kongres@ipu.hr. Predviđena dužina priloga je do 10 kartica teksta. Autori se mole da u načinu citiranja te opremi priloga slijede upute (prilog Upute autorima Zbornika radova kongresa).

Kotizacija za izlagače čiji je rad prihvaćen iznosi 300 kn (za članove DPUH-a 200 kn)

Organizacijski odbor: Sanja Cvetnić, Irena Kraševac, Zvonko Maković, Ivana Mance, Milan Pelc, Martina Petrinović

Stručna suradnica: Petra Batelja

 

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10 000 Zagreb

Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb

 

kongres@ipu.hr

www.dpuh.hr

www.ipu.hr

važna obavijest

TRIBINA

11.11.2015. u 13:49
Objavljeno:
   Martina Petrinović 11.11.2015. u 13:49
Uređeno:
   Martina Petrinović 1.12.2015. u 16:53

Re/konstrukcije: povijest, sadašnjost i budućnost manifestacija suvremenih umjetnosti

 

srijeda, 18. studenoga 2015. u 18:30
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, Zagreb

U povodu 55 kontinuiranih godina održavanja Annala u Poreču, najstarije manifestacije suvremene umjetnosti u Hrvatskoj, Pučko otvoreno učilište Poreč u suradnji s Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira tribinu Re/konstrukcije: povijest, sadašnjost i budućnost manifestacija suvremenih umjetnosti. Tim povodom će se predstaviti izložba i katalog 55. Annala kao polazišta za kontekstualiziranja sličnih umjetničkih manifestacija susjednih zemalja koje se temelje na kontinuitetu,  identitetu, transformacijama, strategijama kustoskih djelovanja i aktualnostima umjetničke produkcije.
Sudionici tribine predstavit će povijest Annala, Grafičkog bijenala Međunarodnog centra likovnih umjetnosti iz Ljubljane i Oktobarskog salona iz Beograda s naglaskom na aktivne, mobilne i tranzitivne forme koje, u sažetom obliku (re)konstruiraju njihovu povijest, metodologiju, uvjete rada, kao i širi kontekst galerijske i muzejske prakse.

Na tribini sudjeluju:
dr. sc. Jerica Ziherl, kustosica, izbornica 55. Annala, Novigrad
Branka Benčić, kustosica, izbornica 55. Annala, Zagreb
Andi Bančić, referent za likovnu djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Poreč i voditelj Annala
mag. Breda Škrjanec, muzejska savjetnica, Međunarodni grafički likovni centar, Ljubljana
Zorana Đaković Minniti, Branislav Dimitrijević, kustosi, KCB Kulturni centar Beograd
dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a

 

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE U PULI

6.11.2015. u 15:00
Objavljeno:
   Martina Petrinović 6.11.2015. u 15:00

utorak, 10. studenoga 2015. u 12 sati

Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Svečana dvorana „Tone Peruško“, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske


VLASTA ZAJEC
Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri

KnjigaStudije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri autorice Vlaste Zajec objavljena je krajem 2014. godine u izdanju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. U njoj se na zanimljiv i znanstveno relevantan način obrađuje vrijedan a dosad nedovoljno istražen i prezentiran korpus istarskih umjetnina. Autorica u knjizi donosi niz novih spoznaja do kojih dolazi temeljem proučavanja raznolikih aspekata te zanimljive i kompleksne građe heterogenih obilježja, obilježene ne samo umjetničkim, stilskim i ikonografskim utjecajima sjeverne Italije, već i srednje Europe. Brojna djela koja je obradila u svojim studijama po prvi put se objavljuju i/ili produbljeno istražuju te vrednuju u kontekstu srodne produkcije u susjednim područjima. Knjiga daje važan doprinos cjelokupnijem poznavanju umjetničke baštine Istre 17. stoljeća, a s obzirom na kulturalnu kompleksnost i slojevitost istarskog područja, ona pridonosi i spoznajama o umjetničkoj baštini susjednih regija u Italiji (Venecija, Veneto, Furlanija), Sloveniji, te kontinentalnoj Hrvatskoj. S obzirom na njezinu visoku znanstvenu razinu, ovom se knjigom kompetentno uključujemo i u međunarodnu raspravu o umjetnosti ranog novog vijeka na granicama venecijanskog i habsburškog imperija. Treba također naglasiti i nezamjenjivu važnost knjige Vlaste Zajec u svjetlu znatne konzervatorske ugroženosti građe, izložene intenzivnom propadanju i često neprimjerenim zahvatima.

Riječ je o djelu namijenjenom ne samo stručnoj zajednici već i široj kulturnoj javnosti -  ljubiteljima baštine, turističkim djelatnicima te primarnim korisnicima koji su ključna karika u uspostavi kvalitetnih i funkcionalnih praksi njezina primjerenog čuvanja i obnavljanja. Knjigom je obuhvaćen izbor najvrsnijih te stilski i tipološki karakterističnih primjera te baštine sa šezdesetak lokaliteta na području Istre. Knjiga je bogato ilustrirana te opremljena kartama, kazalima imena i mjesta te opširnim sažecima na talijanskom i engleskom jeziku.

Predstavljanje knjige održat će se u utorak, 10. studenoga 2015. u Svečanoj dvorani „Tone Peruško“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, , I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Monografiju predstavljaju recenzent Daniel Premerl, Institut za povijest umjetnosti, Nataša Nefat, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli, autorica Vlasta Zajec i Igor Duda, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

U sklopu predstavljanja knjiga će se moći kupiti po prigodnoj cijeni od 70 kn.

Vlasta Zajec zaposlena je u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu u sklopu čijih se znanstveno-istraživačkih programa bavi temama oltaristike i skulpture na području Istre i kontinentalne Hrvatske. Doktorirala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Drvena skulptura 17. stoljeća u Istri. Stručno se usavršavala u Italiji i Njemačkoj. Godine 2004. pokrenula je stručno-znanstveni časopis Kvartal koji je uređivala do 2009. godine.

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE

6.10.2015. u 15:38
Objavljeno:
   Martina Petrinović 6.10.2015. u 15:38

srijeda, 14. listopada 2015. u 12:00

Zbornik simpozija Problem spomenika : spomenik danas

(Anali Galerije Antuna Augustinčića br. 32-33/34-35/2015.)

Nakon uspješnih simpozija Skulptura na otvorenom (2003.) i Original u skulpturi (2008.), treći stručni skup Problem spomenika : spomenik danas, održan je u Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu od 23. do 25. listopada 2013. godine s ciljem sveobuhvatnog sagledavanja problematike postavljanja spomenika, i to s likovno-umjetničkog i društveno-političkog aspekta. Nastojalo se analizom povijesnih i recentnih primjera sintetizirati smjernice za bolju buduću praksu postavljanja spomenika u javnom prostoru. Radovi skupa objedinjeni su u istoimenom Zborniku, kojeg će predstaviti Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a, Božidar Pejković, voditelj Galerije Antuna Augustinčića, Irena Kraševac i Frano Dulibić.