Obavijesti comments

važna obavijest

HRVATSKA LIJEPA KNJIGA

18.12.2014. u 16:17
Objavljeno:
   Martina Petrinović 18.12.2014. u 16:17
Uređeno:
   Martina Petrinović 18.12.2014. u 16:18

Marko Rašica na natječaju Hrvatska lijepa knjiga

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2014.
Likovna monografija, autorica: Sanja Žaja Vrbica, urednica: Irena Kraševac, izvršna urednica: Martina Petrinović, dizajn: Mario Aničić, fotografije: Milan Drmić, Miroslav Dvorščak, Jovan Kliska, Tomislav Turković, Darko Vrbica

Likovna monografija Marko Rašica autorice dr. sc. Sanje Žaja Vrbica izabrana na natječaju Hrvatska lijepa knjiga kao jedna od 19 knjiga koje će sudjelovati na međunarodnom natječaju Best Book Design from all over the Worldkoji će se tijekom ožujka iduće godine održati u Leipzigui izložbu Book Art International koja se održava u sklopu Međunarodnog sajma knjiga u Frankfurtu.

Zaklada Stiftung Buchkunst iz Frankfurta na Majni i ove je godine povjerila Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu organizaciju izbora knjiga za natječaj Best Book Design from all over the Worldi izložbu Book Art Internationalna kojima se predstavljaju dosegnute razine stvaralaštva likovnih urednika, dizajnera te tiskarskog umijeća. Odabrane knjige nakon sajmova u Leipzigu i Frankfurtu postaju dio fonda German Museum of Books and Writing, koji je dio Njemačke nacionalne knjižnice (Die Deutsche Bibliotek).

Više o natječaju na www.nsk.hr

važna obavijest

STRUČNA RASPRAVA

9.12.2014. u 15:05
Objavljeno:
   Martina Petrinović 9.12.2014. u 15:05
Uređeno:
   Martina Petrinović 17.12.2014. u 15:14

Zaključak stručne rasprave Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske održane 17. prosinca 2014.

dokument

važna obavijest

PREDAVANJE

28.11.2014. u 15:58
Objavljeno:
   Martina Petrinović 28.11.2014. u 15:58
Uređeno:
   Martina Petrinović 28.11.2014. u 15:59

SRIJEDA, 3. prosinca 2014. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Kosjenka Laszlo Klemar
Muzej suvremene umjetnosti

Položaj i uloga srednjovjekovnog samostana sv. Marije u Bribiru

Franjevački samostan sv. Marije u Bribiru, glavnoj rezidenciji najmoćnijeg hrvatskog srednjovjekovnog plemenitaškog roda (Šubića), osnovan je početkom 14. stoljeća. Osnovao ga je najistaknutiji član roda, ban Pavao I. Šubić, koji je u njemu (u crkvi sv. Marije) i pokopan. Istu praksu slijedili su i njegovi nasljednici na mjestu vodećih članova roda. Pored uloge svojevrsnog rodovskog mauzoleja, bribirski je samostan imao ulogu važnog religijskog i kulturnog središta. Bio je to prvi franjevački samostan osnovan u kontinentalnom dijelu današnje Dalmacije, podalje od dalmatinskih gradova. Svojim fizičkim karakteristikama nije bitno odudarao od svojih priobalnih uzora, a sačuvani ulomci skulpture i arhitektonske dekoracije svjedoče o visokoj razini izvedbe. U izlaganju naglasak je na položaju samostana unutar perimetra srednjovjekovnog grada/utvrde te na njegovoj ulozi i utjecaju unutar užeg (lokalnog) i šireg (regionalnog) konteksta. Izlaganje je velikim djelom rezultat rada na doktorskoj disertaciji Bribir (Varvaria) i organizacija teritorija od antike do Šubića.
 

Kosjenka Laszlo Klemar rođena je 1979. u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Na istom je fakultetu 2006. upisala poslijediplomski doktorski studij medievistike. Disertaciju pod nazivom Bribir (Varvaria) i organizacija teritorija od antike do Šubića obranila je 2012. godine. Tijekom 2007. i 2008. surađivala je na znanstvenom projektu IRCLAMA (FP6 okvirni program) Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i rani srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu asistenta programa Arheološki parkovi/Archaeolo­gical parks. Od 2013. radi u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

 

Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

važna obavijest

PUTOPISNO PREDAVANJE

21.11.2014. u 15:20
Objavljeno:
   Martina Petrinović 21.11.2014. u 15:20
Uređeno:
   Martina Petrinović 28.11.2014. u 15:53

SRIJEDA, 26. STUDENOGA 2014. U 18:30

Franko Ćorić
Portugal – dalek i blizak

Povijesne veze Portugala i hrvatskih povijesnih zemalja su oskudne, a u pregledima povijesti umjetnosti na našim se studijima portugalsku umjetnost u najboljem slučaju samo rubno dotakne. U Portugalu je sačuvana templarska rotunda Kristovog groba dok su kasnogotički manuelinski stil i barokna polikromirana i pozlaćena skulptura osobito reprezentativni segmenti portugalske umjetničke baštine. Putopisno predavanje s dvaju boravaka u Portugalu: u lipnju 2011. i srpnju 2014. godine u žarištu interesa ima portugalsku povijesno-umjetničku baštinu u Lisabonu, Sintri, Portu i Tomaru, ali i neposredni, osobni doživljaj zemlje, ljudi, kulture, gastronomije i glazbe.

Bem-vindos! (Dobro došli!)

Franko Ćorić zaposlen je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predaje na Katedri za zaštitu kulturne baštine.

važna obavijest

PREDAVANJE

14.11.2014. u 15:20
Objavljeno:
   Martina Petrinović 14.11.2014. u 15:20

SRIJEDA, 19. studenoga 2014. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Petra Vugrinec
Galerija Klovićevi dvori

Spomenici Joze Kljakovića u Zagrebu

Jozo Kljaković (Solin, 10. ožujka 1889. – Zagreb, 1. listopa­da 1969.) javnosti je poznat kao slikar fresaka u crkvi sv. Marka na Gornjem gradu. Osim ovog monumentalnog ciklusa izveo je i niz drugih, manje poznatih zidnih oslika u Zagrebu o kojima će biti govora na predavanju. Kao naj­mjerodavniji umjetnik za fresko tehniku i monumentalne figuralne kompozicije u našoj sredini, Kljaković dobiva mnoge narudžbe koje i danas svjedoče o njegovoj likovnoj nadarenosti. Tada već arhaičan medij – freska – u Kljako­vića pronalazi svjež i nov dekorativan, ali rječit izraz, koji na suvremeni način progovara o vječnim temama: vjeri, moralu, radu i obitelji – stalnim Kljakovićevim preokupa­cijama. Koliko je bio u suglasju s vremenom, koliko pod utjecajem velike figure Ivana Meštrovića, svog prijatelja i sudruga bitno je u segmentu ukupne procjene Kljakovi­ćeva djela, međutim iznalazak osobnog likovnog jezika, prepoznatljive ikonografske matrice te stilsko-formalnog izraza unutar tradicionalne i iznimno zahtjevne slikarske tehnike affresca elementi su kojima je Kljaković uvelike zadužio domaću povijest umjetnosti.

Petra Vugrinec zaposlena je kao kustosica u Galeriji Klovi­ćevi dvori od 2001. godine. Koautorica je retrospektivnih izložbi slikara Joze Kljakovića i Roberta Auera te studijske izložbe Alegorija i Arkadija – antički motivi u umjetnosti hrvatske moderne. Doktorska je kandidatkinja na Filozof­skom fakultetu u Zagrebu. Tema doktorske disertacije je Simbolizam u hrvatskom slikarstvu.

važna obavijest

PREDAVANJE

10.11.2014. u 17:29
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.11.2014. u 17:29

SRIJEDA, 12. studenoga 2014.

Snješka Knežević

Milan Lenuci - prvi zagrebački urbanist
U povodu devedesete obljetnice smrti

Pozivnica_PDF

MILAN LENUCI (30. lipnja 1849. – 16. studenog 1924.), zagrebački urbanist, djelatan na isteku 19. i početku 20. stoljeća. Rođen je u Karlovcu, realnu gimnaziju završio je 1868. u Zagrebu, 1873. diplomirao na Visokoj tehničkoj školi u Grazu. Godine 1874. zaposlio se kao podmjernik u Građevnom uredu Gradskog poglavarstva Zagreba, 1878. postavljen je za upravitelja Gradskog vodovoda, 1882. imenovan je gradskim inženjerom, a 1891. predstojnikom Gradskog građevnog ureda. Gradskim nadinženjerom imenovam 1892., a građevnim tehničkim savjetnikom 1896. Umirovljen je 1912.

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE NOVOG NASLOVA

5.11.2014. u 12:16
Objavljeno:
   Martina Petrinović 5.11.2014. u 12:16
Uređeno:
   Martina Petrinović 5.11.2014. u 12:28

 

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

ima čast pozvati Vas na predstavljanje knjige

 

Sanja Žaja Vrbica

Marko Rašica

DPUH, Zagreb, 2014.

u ponedjeljak, 10. studenoga 2014. u 12 sati

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske,

Preradovićeva 44, Zagreb

 

Pozdravnu riječ održat će dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a, a o knjizi će govoriti dr. sc. Irena Kraševac, dr. sc. Željka Čorak, akademik Tonko Maroević i autorica dr. sc. Sanja Žaja Vrbica.

Autorica knjige neprestano održava dvostruku rasvjetu svoga lika, onu usmjerenu pozornici, okolini, sredini, i onu koja nastaje iznutra. Iznimno je zanimljivo njezino portretiranje Dubrovnika oko 1900., gdje se isprepliću kultura i politika, društveni i umjetnički život, gdje slikari, pa i sam Bukovac, izlažu u izlozima dućana na Stradunu, gdje se presudnima pokazuju odnosi likovnih umjetnika i književnika – tako, za cijeli život, Rašice i Iva Vojnovića. U vješanju i skidanju krila, u davanju i oduzimanju potpora i stipendija, u proizvoljnosti odnosa vlasti prema stvaraocima, kao da prepoznajemo vlastito doba.

—iz recenzije dr. sc. Željke Čorak

pozivnica

sadržaj monografije i impresum

 

važna obavijest

PREDAVANJE

31.10.2014. u 15:49
Objavljeno:
   Martina Petrinović 31.10.2014. u 15:49
Uređeno:
   Martina Petrinović 3.11.2014. u 16:39

SRIJEDA, 5. studenoga 2014. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Damir Tulić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti

 

Giovanni Marchiori i skulptura sredine 18. stoljeća u Veneciji, Istri i Dalmaciji

Venecijansko kiparstvo 17. i 18. stoljeća bilo je sve do nedavno marginalna tema proučavanja jednog od najproduktivnijih umjetničkih središta uopće. Od posljednjeg desetljeća 20. stoljeća brojne su studije rasvijetlile dotada slabo poznate majstore i njihove opuse, iako su mnoga pitanja, kao i katalozi djela pojedinih kipara ostali i dalje otvoreni. Nakon monumentalne i herojske skulpture druge polovine 17. stoljeća čiji je glavni predstavnik Giusto Le Court, oko 1700. u venecijanskoj se skulpturi zamjećuju klasicizirajuće tendencije po uzoru na velike kipare mletačkog cinquecenta. Sredinom 18. stoljeća može se govoriti i o dvije kiparske struje. Jednu, rokoko struju čine kipari pod utjecajem Giovannija Marije Morlaitera, dok drugu, klasicizirajuću predstavljaju kipari Antonio Gai, Giovanni Marchiori i Giuseppe Bernardi. Među ovim majstorima posebno mjesto pripada Giovanniju Marchioriju (1696. – 1778.), podjednako operativnom u mediju mramora i drva. Njegovo specifično kiparstvo s mnoštvom antičkih citata i uzora pripremilo je pred kraj 18. stoljeća put novom pokretu – klasicizmu pod vodstvom Antonija Canove. Marchiorijevi radovi u mramoru i drvu nalaze se na nekoliko mjesta u Istri i Dalmaciji, kao i djela navedenih kipara, podjednako rokoko i klasične inspiracije. No, rijetko su djela nekog baroknog majstora na našoj obali imala takav značaj u širem kontekstu kakav još uvijek imaju Marchiorijeve skulpture u Bujama iz 1737. godine. Djela Giovannija Marije i Gregorija Morlaitera, kao i ona Giuseppea Bernardija, Francesca Gaija te Alvisea i Carla Tagliapietre u priobalnim sakralnim prostorima zorno pokazuju ukus i mogućnosti naručitelja s istočne jadranske obale, a ujedno ocrtavaju umjetničke prilike u samoj Veneciji.

Damir Tulić (Dubrovnik, 1981.) diplomirao je povijest umjetnosti i povijest 2005. na Sveučilištu u Zadru. Dobitnik je Rektorove nagrade 2004. za izvanredne rezultate postignute za vrijeme studija. Od 2006. znanstveni je novak/asistent pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Doktorsku disertaciju pod naslovom Kamena skulptura i oltari 17. i 18. stoljeća u Porečko-pulskoj biskupiji, mentorica prof. dr. sc. Nina Kudiš, obranio je 2012. na Sveučilištu u Zagrebu. Na temelju posebnih kriterija izvrsnosti koje je propisalo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, izabran je među 20 najuspješnijih mladih doktora znanosti te mu je 2013. dodijeljeno radno mjesto docenta na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Od 2013. mentor je na Poslijediplomskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru. Područje njegovog znanstvenog interesa je skulptura i slikarstvo te primijenjena umjetnost ranog novog vijeka s posebnim naglaskom na Veneciju, Veneto, Furlaniju, Istru, Kvarner i Dalmaciju.

Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

plakat_PDF

 

važna obavijest

STRUČNO PUTOVANJE

24.10.2014. u 17:51
Objavljeno:
   Martina Petrinović 24.10.2014. u 17:51
Uređeno:
   Martina Petrinović 3.11.2014. u 16:27

SUBOTA 15. studenoga 2014.
Topusko i Gora 

Program obuhvaća obilazak Topuskog i rekonstruirane ranogotičke templarske crkve Uznesenja Bl. Dj. Marije u Gori uz stručno vodstvo konzervatora Drage Miletića.
Polazak u 8.00, parkiralište iza Cibone
Cijena prijevoza: 100 kn za članove i 110 kn za ostale. Prijave i uplate do 12. studenoga 2014. na dpuh@inet.hr ili 01 48 12 920.

Napomena: ručak i pauza za ručak nisu planirani. 

važna obavijest

PREDAVANJE

20.10.2014. u 16:33
Objavljeno:
   Martina Petrinović 20.10.2014. u 16:33
Uređeno:
   Martina Petrinović 20.10.2014. u 16:34

SRIJEDA, 22. listopada 2014. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Daniel Zec
Muzej likovnih umjetnosti, Osijek

Osječki kipari prve polovine 20. stoljeća: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić

Glavni nositelji kiparstva u Osijeku u prvoj polovini 20. stoljeća bili su do sada nedovoljno poznati i slabo istraženi kipari Josip Leović (1885. – 1963.), Mihajlo Živić (1899. – 1942.), Oscar Nemon (1906. – 1985.) i Rudolf Švagel-Lešić (1911. – 1975.). Likovni izričaj Josipa Leovića u mnogome je određen školovanjem u Beču početkom 20. stoljeća. Upravo je simbolizam obilježio ponajbolje Leovićeve kiparske radove, a posebno one stvarane pod mecenatom osječkog industrijalca Rudolfa Povischila, koji mu je postao mecena preko kojega dobiva različite likovne narudžbe. Još od samih početaka studija na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, evidentan je snažan utjecaj Ivana Meštrovića na kiparsko stvaranje Mihajla Živića. Osim najranijih radova, to jasno pokazuju i djela nastala neposredno po svršetku studija 1929. ili ona kasnija. Još kao gimnazijalac i kao samouki kipar, Oscar Nemon priređuje u Osijeku dvije izložbe svojih kiparskih radova, 1923. i 1924. Već 1925. odlazi u Beč, a potom u Bruxelles, gdje ostvaruje karijeru portretiste i medaljara. Portret Sigmunda Freuda (1931.) donosi mu svjetsku slavu. Rudolf Švagel-Lešić nakon studija na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu vraća se 1934. u svoj zavičaj i radi kao slobodni umjetnik, a u Osijek dolazi 1939. i ondje djeluje do 1945. Na žalost, većina njegovih osječkih narudžbi zbog ratnih okolnosti nije bila realizirana u cijelosti. Ni jednom osječkom kiparu nije pošlo za rukom ostaviti za sobom dubljega traga u povijesti osječke umjetnosti prve polovine 20. stoljeća. Ostali su i na margini nacionalnoga kiparskog stvaranja. Ovaj prikaz, prema tome, ne otkriva velike kipare i senzacionalne kiparske opuse, pa ni reprezentativna pojedinačna kiparska djela. Njime se neće izazvati perturbacije u poznavanju nacionalnoga kiparstva moderne, ali tom poznavanju može biti validan prinos.

Daniel Zec zaposlen je kao viši kustos u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. Diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine. Magistrirao je 2011. radom Kiparstvo u Osijeku između dva svjetska rata na istom fakultetu, a 2012. upisuje doktorski studij. 

Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.