Obavijesti comments

važna obavijest

PREDAVANJE

20.10.2014. u 16:33
Objavljeno:
   Martina Petrinović 20.10.2014. u 16:33
Uređeno:
   Martina Petrinović 20.10.2014. u 16:34

SRIJEDA, 22. listopada 2014. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Daniel Zec
Muzej likovnih umjetnosti, Osijek

Osječki kipari prve polovine 20. stoljeća: Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić

Glavni nositelji kiparstva u Osijeku u prvoj polovini 20. stoljeća bili su do sada nedovoljno poznati i slabo istraženi kipari Josip Leović (1885. – 1963.), Mihajlo Živić (1899. – 1942.), Oscar Nemon (1906. – 1985.) i Rudolf Švagel-Lešić (1911. – 1975.). Likovni izričaj Josipa Leovića u mnogome je određen školovanjem u Beču početkom 20. stoljeća. Upravo je simbolizam obilježio ponajbolje Leovićeve kiparske radove, a posebno one stvarane pod mecenatom osječkog industrijalca Rudolfa Povischila, koji mu je postao mecena preko kojega dobiva različite likovne narudžbe. Još od samih početaka studija na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, evidentan je snažan utjecaj Ivana Meštrovića na kiparsko stvaranje Mihajla Živića. Osim najranijih radova, to jasno pokazuju i djela nastala neposredno po svršetku studija 1929. ili ona kasnija. Još kao gimnazijalac i kao samouki kipar, Oscar Nemon priređuje u Osijeku dvije izložbe svojih kiparskih radova, 1923. i 1924. Već 1925. odlazi u Beč, a potom u Bruxelles, gdje ostvaruje karijeru portretiste i medaljara. Portret Sigmunda Freuda (1931.) donosi mu svjetsku slavu. Rudolf Švagel-Lešić nakon studija na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu vraća se 1934. u svoj zavičaj i radi kao slobodni umjetnik, a u Osijek dolazi 1939. i ondje djeluje do 1945. Na žalost, većina njegovih osječkih narudžbi zbog ratnih okolnosti nije bila realizirana u cijelosti. Ni jednom osječkom kiparu nije pošlo za rukom ostaviti za sobom dubljega traga u povijesti osječke umjetnosti prve polovine 20. stoljeća. Ostali su i na margini nacionalnoga kiparskog stvaranja. Ovaj prikaz, prema tome, ne otkriva velike kipare i senzacionalne kiparske opuse, pa ni reprezentativna pojedinačna kiparska djela. Njime se neće izazvati perturbacije u poznavanju nacionalnoga kiparstva moderne, ali tom poznavanju može biti validan prinos.

Daniel Zec zaposlen je kao viši kustos u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. Diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine. Magistrirao je 2011. radom Kiparstvo u Osijeku između dva svjetska rata na istom fakultetu, a 2012. upisuje doktorski studij. 

Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

 

važna obavijest

GODIŠNJA I IZBORNA SKUPŠTINA 2014.

20.10.2014. u 15:27
Objavljeno:
   Martina Petrinović 20.10.2014. u 15:27
Uređeno:
   Martina Petrinović 20.10.2014. u 15:29

Na godišnjoj i izbornoj skupštini Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske održane 18. listopada 2014. izabrani su članovi tijela upravljanja:

Predsjednik:
Zvonko Maković

Dopredsjednici:
Frano Dulibić, Ivana Mance

Upravni odbor:
Mario Braun, Višnja Bralić, Nada Grujić, Irena Kraševac, Marko Špikić, Danko Zelić

Nadzorni odbor:
Ariana Kralj, Dino Milinović, Milan Pelc

Izdavački savjet:
Željka Čorak, Dragan Damjanović, Frano Dulibić, Đurđa Kovačić, Irena Kraševac

Sud časti:
Željka Čorak, Igor Fisković, Tonko Maroević

važna obavijest

GODIŠNJA I IZBORNA SKUPŠINA DPUH

16.10.2014. u 17:00
Objavljeno:
   Martina Petrinović 16.10.2014. u 17:00

SUBOTA, 18. LISTOPADA 2014. S POČETKOM U 10:00

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivam Vas na Godišnju i Izbornu skupštinu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske u subotu, 18. listopada 2014. s početkom u 10.00 u sjedištu Društva, Preradovićeva 44, Zagreb.

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje sjednice Godišnje i Izborne skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Izbor Radnog predsjedništva – predsjednika i dva člana i izborne komisije (3 člana)
 5. Podnošenje izvještaja o radu Predsjednika i Predsjedništva te izvještaja o programskoj djelatnosti DPUH u 2014. godini
 6. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja
 7. Financijski izvještaj  DPUH za 2014. (zaključno do 30. rujna 2014.)
 8. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja
 9. Izvještaj izborne komisije
 10. Proglašenje i usvajanje izbornih rezultata
 11. Razno

S poštovanjem,

Irena Kraševac,

predsjednica

Planiranje, organizacija i provedba programa Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske / stručno-znanstvene strukovne udruge u razdoblju 2011.-2014.

 

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE NOVOG IZDANJA

13.10.2014. u 12:43
Objavljeno:
   Martina Petrinović 13.10.2014. u 12:43
Uređeno:
   Martina Petrinović 13.10.2014. u 12:46

srijeda, 15. listopada 2014. u 13.00 sati
DPUH, Preradovićeva 44 

akademik Vladimir Marković
Studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka

Povijesnoumjetničke studije 2


Na predstavljanju će govoriti urednik dr. sc. Danko Zelić i recenzentica dr. sc. Sanja Cvetnić.

DPUH je 2011. godine pokrenuo Biblioteku digitalnih izdanja u kojoj se objavljuju antologijski tekstovi hrvatske povijesti umjetnosti te ih ponovno „oživljavamo“ u digitalnim faksimilnim izdanjima. Odabrane studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka akademika Vladimira Markovića, umirovljenog redovnog profesora na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu sadrže 48 tekstova na ukupno 595 stranica nastalih od 1969. do 2013. godine, a prethodno su objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima, zbornicima sa znanstvenih skupova te u knjigama.

Rasprave i studije akademika Vladimira Markovića objedinjene na jednom mjestu u digitalnom obliku, tvore logičnu cjelinu koja bitno dopunjuje naše znanje o renesansnoj i baroknoj umjetnosti u Hrvatskoj. Zrelim promišljanjem, jasnoćom uvida i razgovijetnim analizama, Marković „našu“ umjetnost na primjeren način inkorporira u europske tokove, ukazujući istovremeno na specifičnosti spomenika u graničnoj, perifernoj sredini. (Iz recenzije akademika Radoslava Tomića)

 

ISBN 978-953-6089-32-1
Izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske
Urednik: Danko Zelić
Recenzenti: Sanja Cvetnić i Radoslav Tomić
Oblikovanje: DZN studio
Naklada: 300
Zagreb, svibanj 2014.
Izdanje je priređeno uz potporu Ministarstva kulture RH; Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH te Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport
Cijena: 50 kn

POPIS TEKSTOVA
 

važna obavijest

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

10.10.2014. u 15:26
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.10.2014. u 15:26

PONEDJELJAK, 13. LISTOPADA 2014.

PRERADOVIĆEVA 44

Between Rococo and Classicism

Ceiling Painting in the Second Half of the 18th Century

Organizator: Institut za povijest umjetnosti

Sudionici: Milan Pelc, Werner Telesko, Herbert Karner, Barbara Murovec, Martin Mádl, Sanja Cvetnić, János Jernyei- Kiss, Szabolcs Serfőző, Jasmina Nestić, Frank Büttner, Mirjana Repanić-Braun, Stephan Hoppe, Ute Engel

Jezici skupa: engleski i njemački  

PROGRAM

važna obavijest

POSJET I TRADICIONALNO DRUŽENJE

3.10.2014. u 13:47
Objavljeno:
   Martina Petrinović 3.10.2014. u 13:47

UTORAK, 7. LISTOPADA 2014. U 17.00
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB, PALMOTIĆEVA 16

Židovska općina Zagreb poziva članove DPUH-a na razgledavanje izložbe Nepoznata Stella Skopal u Galeriji Milan i Ivo Steiner, projekciju filma Povijest židovskog naroda i tradicionalno druženje uz domjenak.

važna obavijest

NOVO IZDANJE DPUH-a

24.9.2014. u 17:23
Objavljeno:
   Martina Petrinović 24.9.2014. u 17:23
Uređeno:
   Martina Petrinović 24.9.2014. u 17:43

Umjetnička galerija Dubrovnik i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske imaju čast pozvati Vas na predstavljanje knjige

Sanja Žaja Vrbica

Marko Rašica

u utorak, 30. rujna 2014. u 20 sati

Umjetnička galerija Dubrovnik, Put Frana Supila 23

Pozdravnu riječ održat će mr. sc. Vesna Delić Gozze, ravnateljica UGD, a o knjizi će govoriti dr. sc. Irena Kraševac, dr. sc. Željka Čorak, dr. sc. Antun Karaman i autorica dr. sc. Sanja Žaja Vrbica.

Monografijom Marka Rašice izvlači se iz zaborava zanimljiv opus umjetnika, koji je dugo vremena postojao isključivo na marginama regionalnoga stvaralaštva (dubrovačkog pejzažizma) iako je po svojim formativnim premisama upravo kozmopolitski. Slikar Rašica se formirao početkom 20. stoljeća u Beču i vrlo brzo je došao u dodir sa secesijskim tendencijama, zatim putovao i djelovao po mnogim europskim zemljama, ovladavši gotovo svim disciplinama likovnog rada, te svoje relativne vrhunce doživio u duhu art déco-a, da bi kasniju fazu posvetio nizu primijenjenih zadataka (posebno sakralne motivike) i izložbama stiliziranih krajolika, kojima je stekao relativnu popularnost širih krugova. Premda ni u jednom razdoblju svojega stvaralaštva nije bio prethodnikom ili vrhunskim majstorom, po rasponima i po kulturnoj ulozi (bio je scenografom Vojnoviću, pisao je, ilustrirao, radio karikature, djelovao u smjeru “nacionalnog” stila) opravdano zaslužuje kritičku i povjesničarsku pažnju i procjenu.

—iz recenzije akademika akademika Tonka Maroevića 

SADRŽAJ MONOGRAFIJE I IMPRESUM

POZIVNICA

 

važna obavijest

DANI EUROPSKE BAŠTINE 2014.

22.9.2014. u 14:51
Objavljeno:
   Martina Petrinović 22.9.2014. u 14:51
Uređeno:
   Martina Petrinović 24.9.2014. u 13:42

ARHITEKTURA S POTPISOM 2

23. - 26. rujna 2014. 

Program specijaliziranih stručnih vodstava pod nazivom Arhitektura s potpisom obuhvaća djela istaknutih hrvatskih arhitekata 19. i 20. stoljeća u Zagrebu. Vizualnu prepoznatljivost i identitet grada kreirali su brojni arhitekti čiji se opus nastavljao na radove prethodnika, gradeći skladnu arhitekturu u stilu vremena u kojem su djelovali. Ovim programom željeli bismo skrenuti pozornost na vrijednu zagrebačku arhitektonsku baštinu i upozoriti na njezino današnje stanje.

VAŽNA OBAVIJEST

Otkazuje se najavljeno stručno vodstvo Tamare Bjažić Klarin: Hugo Ehrlich, koje se trebalo održati u sklopu programa Arhitektura s potpisom 2 u srijedu, 24. rujna 2014. s početkom u 17 sati.

 

PROGRAM

 

važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

16.9.2014. u 17:31
Objavljeno:
   Martina Petrinović 16.9.2014. u 17:31

ČETVRTAK, 18. RUJNA 2014. U 17.00
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, ZAGREB

Slike Velikog rata u Zbirci slika, grafika i skulptura Hrvatskog povijesnog muzeja uz stručno vodstvo autorice izložbe Marine Bregovac Pisk

važna obavijest

STRUČNA PUTOVANJA

2.9.2014. u 14:58
Objavljeno:
   Martina Petrinović 2.9.2014. u 14:58
Uređeno:
   Martina Petrinović 2.9.2014. u 14:59

DAN SENE SEKULIĆ GVOZDANOVIĆ

SUBOTA, 27. RUJNA 2014. U 9.00

Program obuhvaća posjet nizu lokaliteta preko Mahićna i Tomašnice za Sveti Križ (ukoliko ne bude moguće doći do Svetog Križa, obilazak župne crkve Pohoda Bl. Dj. Marije u Mahićnom); preko Modruš potoka za Netretić i Lujzijanom za Prilišće, kapela sv. Leonarda u Donjem Prilišću; župna crkva sv. Magdalene i izložba paramenata u prostorijama Udruge za očuvanje kulturne i prirodne baštine „Zora“; preko Vukove Gorice do Jarčeg polja; ručak u motelu Dobra; Novigrad, Stari grad Novigrad — arheološki nalazi, Stari grad Dubovec. Stručno vodstvo Vladimir P. Goss i konzervatorica Marinka Mužar.

Polazak u 9.00, parkiralište iza Cibone

Cijena prijevoza (cijena ručka 55 kn nije uračunata): 90 kn za članove i 100 kn za ostale. Prijave i uplate do 24. rujna 2014. na dpuh@inet.hr ili 01 48 12 920.

 

PUTOVANJE NA 14. VENECIJANSKI BIJENALE ARHITEKTURE / FUNDAMENTALS /

Venecija, 20.-21. rujna 2014. ili 27.-28. rujna 2014.

Organizator: Udruženje hrvatskih arhitekata

Cijena uključuje: prijevoz autobusom, turističkog pratitelja tijekom puta, 1 noćenje s doručkom u hotelu 3* u dvokrevetnim sobama / Lido di Jesolo, razgledavanja prema programu, jamčevno osiguranje, ulaznice za Biennale: jedan ulaz na svaku od izložbi (Giardini i Arsenale), vožnja brodićem na relaciji PUNTA SABBIONI – SAN MARCO – PUNTA SABBIONI x 2

Cijena ne uključuje: doplata za jednokrevetnu sobu 140,00 kn, putno zdravstveno osiguranje, boravišna pristojba. Cijena aranžmana po osobi 795,00 kn. Rok za prijavu/uplatu: 10. rujna 2014. Minimalan broj putnika: 40

tajnistvo@uha.hr ili telefon 01 550 97 05