Obavijesti comments

važna obavijest

NAGRADA

19.5.2015. u 14:47
Objavljeno:
   Martina Petrinović 19.5.2015. u 14:47
važna obavijest

POZIV

15.5.2015. u 15:18
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.5.2015. u 15:18
Uređeno:
   Martina Petrinović 15.5.2015. u 15:18

PERISTIL 58/2015

POZIV NA PREDAJU RADOVA

 

Poštovane kolegice i kolege,

Nakon što smo obilježili 60-godišnjicu izlaženja časopisa Peristil u Zagrebu i Splitu predstavljanjem broja 57/2014 u kojem je objavljenja cjelovita bibliografija i autorsko kazalo, nastavljamo rad na pripremi novog broja te Vas pozivamo da suradnju i predaju autorskih članaka.

Kako bismo poboljšali kvalitetu časopisa i njegovu prisutnost u svjetskim citatnim bazama iz humanističkih znanosti, od ovog broja uvodimo i DOI broj (Digital Object Identifier) te pripremamo digitalizaciju svih dosadašnjih brojeva i njihovo postavljanje na portal hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK. Peristil je znanstveni godišnjak u kojem se objavljuju recenzirani znanstveni članci iz područja povijesti umjetnosti i srodnih društveno humanističkih znanosti i uključen je u međunarodne baze ERIH plus i EBSCO.

Rok za predaju članaka je 15. lipnja 2015. a detaljne upute za autore možete pronaći na mrežnoj stranici Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske www.dpuh.hr

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i očekujemo Vaše zanimljive i kvalitetne doprinose hrvatskoj povijesti umjetnosti u broju 58/2015.

Dr. sc. Irena Kraševac, glavna urednica
Prof. dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a, nakladnik

Peristil na Hrčku http://hrcak.srce.hr/peristil?lang=hr

Bibliografija i kazalo autora od 1. do 57. broja http://www.dpuh.hr/index.php?show=page.php&idPage=137

 

CALL FOR PAPERS

Dear colleagues,

After celebrating the 60th anniversary of Peristil, Croatian Society of Art Historians (DPUH) invite submissions of original research papers on any topic in the history of art and visual culture for Peristil 58/2015.

Peristil is a peer-reviewed open access journal and all issues are available on Hrčak - central portal of Croatian scientific journals. Peristil is indexed by the following citation databases:ERIH plus - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences and EBSCO Art Source Database.

For further details, please consult our submission guidelines (in Croatian only) or contact the editorial board at dpuh@inet.hr

Paper submission deadline for issue 58/2015: June 15, 2015

We look forward to your contributions!

Dr. Irena Kraševac, editor-in-chief
Dr. Zvonko Maković, president of the Croatian Society of Art Historians, publisher

HRCAK http://hrcak.srce.hr/peristil?lang=en

važna obavijest

PREDAVANJE

14.5.2015. u 16:41
Objavljeno:
   Martina Petrinović 14.5.2015. u 16:41
Uređeno:
   Martina Petrinović 14.5.2015. u 17:58

SRIJEDA, 20. svibnja 2015. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Ines Ambruš

           „Company town“ Bat'a u Borovu

    Valorizacijom i komparativnom analizom rekonstruira se formiranje i transformiranje „company town-a“ Bat’a u Borovu izgrađenog na meandru desne obale plovnog Dunava na 1 340 rkm, gdje su već bili formirani željeznički i međunarodni cestovni koridori, samo 4 rkm uzvodno od Vukovara. U razdoblju između dva svjetska rata po­treba širenja industrijske proizvodnje gume i obuće tvrtke Bat’a iz industrijskog grada Zlina u Češkoj očitovala se u izvozu arhitektonskih i urbanističkih projekata iz Građevin­skog ureda Bat’a što je dovelo do izgradnje tzv. satelitskih gradova Bat’a u Europi i svijetu. Specifični arhitektonski izraz i urbanistički koncepti satelitskih gradova Bat’a za­snovani su na principima teorijskih promišljanja sabra­nih u neobjavljenim knjigama Idealni industrijski grad za budućnost nastalih u Građevinskom uredu Bat’a u Zlinu između 1930. i 1941. godine. Borovo je bio jedan od većih i razvijenijih satelitskih gradova Bat’a iz kojeg se upravljalo industrijskim pogonima i filijalama na području cijelog Balkana, bliskog Istoka i Afrike. Idejni urbanistički planovi arhitekata Františeka Lydie Gahure i Antonina Viteka pro­lazili su razne modifikacije. Zbog izbijanja Drugog svjetskog rata Borovo je samo djelomično realizirano prema idejnom konceptu, a urbanističko planiranje nastavljeno je 1950-ih kada je jugoslavenski arhitekt Radovan Mišćević izradio idejni urbanistički plan Borova u internacionalnom stilu. Početkom 1990-ih uslijed Domovinskog rata započela je stagnacija i devastacija Borova. Unazad nekoliko godina kulturno–povijesna cjelina u Borovu zaštićena je kao Regi­strirano kulturno dobro RH pod nazivom „Bata-Ville“ kada je napokon započela i planska revitalizacija urbane sredine.

        Ines Ambruš diplomirala je povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. zaposlena je u Upravi za zaštitu kul­turne baštine, Konzervatorskom odjelu u Osijeku. Upisana je na doktorski studij na Odsjeku za povijest umjetno­sti Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom doktorske disertacije Company town Baťa u Borovu kod mentora Tomislava Premerla. Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Raspored svih predavanja http://www.dpuh.hr/predavanja2/

važna obavijest

POSJET

14.5.2015. u 16:38
Objavljeno:
   Martina Petrinović 14.5.2015. u 16:38

PETAK, 15. SVIBNJA 2015. U 16.45 
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT

Herman Bollé: Graditelj hrvatske metropole

Izložba se prvenstveno bavi prikazom Bolléovog doprinosa izgradnji Zagreba u vremenskom tijeku od gotovo pola stoljeća, koliko je ovdje djelovao. U tom razdoblju Zagreb se preobrazio iz provincijskog grada u srednjoeuropsku metropolu, utrostručivši se površinom i populacijom. Izložbene cjeline predstavljaju pojedine teme vezane uz Bolléov život i oblikovno-estetske interese u arhitekturi i umjetničkom obrtu.

Stručno vodstvo: autor izložbe Dragan Damjanović

Posjet izložbi uz stručno vodstvo autora izložbe je u petak, 15. svibnja, a ne u četvrtak, kako je najavljeno u Biltenu za svibanj. 

važna obavijest

KLIOFEST

8.5.2015. u 10:58
Objavljeno:
   Martina Petrinović 8.5.2015. u 10:58
Uređeno:
   Martina Petrinović 8.5.2015. u 10:59

FESTIVAL POVIJESTI
KLIOFEST

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
12. - 16. svibnja 2015.

Okrugli stol na temu ''Novo lice Hrvatskoga povijesnog muzeja'' u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Hrvatske Bratske Zajednice 4 u Zagrebu u utorak, 12. svibnja 2015. godine s početkom u 12.00 sati.

Festival povijesti Kliofest 2015. je organiziran od strane Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatskog državnog arhiva, Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, Udruge za zaštitu prava nakladnika ZANA.

 

Program

važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

30.4.2015. u 13:51
Objavljeno:
   Martina Petrinović 30.4.2015. u 13:51
Uređeno:
   Martina Petrinović 30.4.2015. u 13:51
ČETVRTAK, 7. SVIBNJA 2015. U 17:00
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
 
Sveto i profano — slikarstvo talijanskog baroka u Hrvatskoj
 
Na izložbi na kojoj je izloženo 110 slika i crteža talijanskih majstora 17. i 18. stoljeća po prvi put su okupljena povijesno i umjetnički najvrjednija djela talijanskih majstora koja
se čuvaju u Hrvatskoj. Zastupljena su djela iz Venecije, ali i iz drugih slikarskih škola, poput Lombardije, Bologne, Rima i Napulja. Mnoga djela do sada nisu izlagana, a dio potječe iz malo poznatih javnih i privatnih, kao i brojnih muzejskih, crkvenih i samostanskih zbirki.
Stručno vodstvo: autor izložbe Radoslav Tomić
 
važna obavijest

PREDAVANJE

29.4.2015. u 17:28
Objavljeno:
   Martina Petrinović 29.4.2015. u 17:28
Uređeno:
   Martina Petrinović 29.4.2015. u 17:29

 

SRIJEDA, 6. svibnja 2015. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Darija Alujević

              

Prve kiparice u Zagrebu krajem 19. i u prvim desetljećima 20. stoljeća

Na prijelazu 19. u 20. stoljeće žensko bavljenje umjetnošću vrlo rijetko se moglo smatrati profesionalnim i uglavnom je ostajalo na razini hobija jer na većini europskih likovnih akademija ženama nije bio dozvoljen redoviti upis sve do dvadesetih godina 20. stoljeća. Privatna poduka iz crtanja i slikanja bila je najčešće dio odgoja djevojaka iz najviših društvenih slojeva, dok se rijetke opredjeljuju za kiparstvo. Na izložbama Društva umjetnosti u Zagrebu početkom 20. stoljeća nalazimo dvije danas gotovo zaboravljene kiparice hrvatskog porijekla školovane na bečkoj Kunstgewerbeschule – Renée Vranyczany–Dobrinović i Helenu (Lonu) Zamboni. Otvaranjem eksperimentalnog ženskog odjela na Obrtnoj školi 1904. proširuje se mogućnost institucionalnog umjetničkog obrazovanja žena. Godine 1907. otvara se Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt, današnja Akademija likovnih umjetnosti koja će označiti početak ravnopravnog školovanja. Već u prvoj generaciji školuje se i nekoliko kiparica među kojima treba izdvojiti Milu Wod (Ludmilu Wodsedalek) i Ivu Simonović Despić.

Darija Alujević rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1999. povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. zaposlena je kao stručni suradnik – povjesničar umjetnosti u Arhivu za likovne umjetnosti HAZU, a od 2010. kao viši stručni suradnik. Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2010. godine. Od 2013. predsjednica je savjeta Galerije Milan i Ivo Steiner u Zagrebu.

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE NOVOG IZDANJA

15.4.2015. u 14:40
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.4.2015. u 14:40
Uređeno:
   Martina Petrinović 15.4.2015. u 14:41

četvrtak, 23. travnja 2015. u 13 sati
DPUH, Preradovićeva 44, Zagreb


VLASTA ZAJEC
Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri


Krajem 2014. godine u izdanju Društva povjesničara Hrvatske objavljena je knjiga Vlaste Zajec Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri. U njoj se na zanimljiv i znanstveno relevantan način obrađuje vrijedan a dosad nedovoljno istražen i prezentiran korpus umjetnina. Autorica u knjizi donosi niz novih spoznaja do kojih dolazi temeljem proučavanja raznolikih aspekata te zanimljive i kompleksne građe heterogenih obilježja, obilježene ne samo umjetničkim, stilskim i ikonografskim utjecajima sjeverne Italije, već i srednje Europe. Brojna djela koja je obradila u svojim studijama po prvi put se objavljuju i/ili produbljeno istražuju te vrednuju u kontekstu srodne produkcije u susjednim područjima. Knjiga daje važan doprinos cjelokupnijem poznavanju umjetničke baštine Istre 17. stoljeća, a s obzirom na kulturalnu kompleksnost i slojevitost istarskog područja, ona pridonosi i spoznajama o umjetničkoj baštini susjednih regija u Italiji (Venecija, Veneto, Furlanija), Sloveniji, te kontinentalnoj Hrvatskoj. S obzirom na njezinu visoku znanstvenu razinu, ovom se knjigom kompetentno uključujemo i u međunarodnu raspravu o umjetnosti ranog novog vijeka na granicama venecijanskog i habsburškog imperija. Treba također naglasiti i nezamjenjivu važnost knjige Vlaste Zajec u svjetlu znatne konzervatorske ugroženosti građe, izložene intenzivnom propadanju i često neprimjerenim zahvatima.
Riječ je o djelu namijenjenom prvenstveno stručnoj zajednici, a budući da se analizirana građa nalazi u mnogim sakralnim objektima u Istri ono bi moglo pobuditi i interes šire kulturne javnosti, turističkih djelatnika i ljubitelja baštine, kao i njezinih primarnih korisnika.

Predstavljanje knjige održat će se u četvrtak, 23. travnja 2015. u 13 sati u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, Zagreb
Monografiju predstavljaju Frano Dulibić, dopredsjednik DPUH-a, urednik Petar Prelog, recenzent Daniel Premerl, Višnja Bralić i autorica.
 

 
važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

15.4.2015. u 14:20
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.4.2015. u 14:20

UTORAK, 21. travnja 2015. u 17 sati

Gliptoteka HAZU

Magija umjetnosti – protagonisti slovenske likovne umjetnosti 1968.-2013

na izložbi u tri galerijska prostora Gliptoteke HAZU su predstavljena 95 autora  (slikarstvo, skulptura, fotografija)
 

Uz stručno vodstvo autora izložbe Aleksandara Bassina
 

važna obavijest

PREDAVANJE

15.4.2015. u 14:18
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.4.2015. u 14:18

SRIJEDA, 22. travnja 2015. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Dunja Nekić

Muzej za umjetnost i obrt
                    

Klub likovnih umjetnica


Klub likovnih umjetnica (1927. – 1940.) prvo je i jedino žensko likovno udruženje osnovano na području Hrvatske. Njegove idejne začetnice su Lina Crnčić-Virant i Nasta Rojc, koje su ga osnovale po uzoru na „International Women's Art Club“ iz Londona. Namjera izlaganja je upoznati sudionike s djelovanjem Kluba unutar povijesnih, društvenih i kulturnih okvira. Poseban segment izlaganja bit će pregled likovnih osvrta i kritika izložbi Kluba, čija je recepcija indikativna za njihovo (ne)prihvaćanje i (ne)uvrštavanje u glavne tokove hrvatske likovne umjetnosti. Ambivalentnost kritike stajala je na putu svakoj pretpostavci objektivnog vrednovanja umjetničkih djela nastalih u okviru Kluba, te je cilj ovog istraživanja pružiti upravo to, objektivno vrednovanje Kluba u svim aspektima njegova stvaralaštva i djelovanja. 
 

Dunja Nekić (Sisak, 1984.) završila je studij povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od listopada 2010. upisana je u poslijediplomski studij povijesti umjetnosti, smjer III. (19. i 20. stoljeće), s temom Klub likovnih umjetnica kod mentorice dr. sc. Leonide Kovač. Od 2010. radi u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu kao asistentica na Zbirci starije fotografije i stručna suradnica na EU projektima digitalizacije kulturne baštine Partage Plus i Athena Plus. Trenutno je zaposlena kao kustosica na zbrci starije fotografije Muzeja za umjetnost i obrt.