Obavijesti comments

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE NOVOG IZDANJA

15.4.2015. u 14:40
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.4.2015. u 14:40
Uređeno:
   Martina Petrinović 15.4.2015. u 14:41

četvrtak, 23. travnja 2015. u 13 sati
DPUH, Preradovićeva 44, Zagreb


VLASTA ZAJEC
Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri


Krajem 2014. godine u izdanju Društva povjesničara Hrvatske objavljena je knjiga Vlaste Zajec Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri. U njoj se na zanimljiv i znanstveno relevantan način obrađuje vrijedan a dosad nedovoljno istražen i prezentiran korpus umjetnina. Autorica u knjizi donosi niz novih spoznaja do kojih dolazi temeljem proučavanja raznolikih aspekata te zanimljive i kompleksne građe heterogenih obilježja, obilježene ne samo umjetničkim, stilskim i ikonografskim utjecajima sjeverne Italije, već i srednje Europe. Brojna djela koja je obradila u svojim studijama po prvi put se objavljuju i/ili produbljeno istražuju te vrednuju u kontekstu srodne produkcije u susjednim područjima. Knjiga daje važan doprinos cjelokupnijem poznavanju umjetničke baštine Istre 17. stoljeća, a s obzirom na kulturalnu kompleksnost i slojevitost istarskog područja, ona pridonosi i spoznajama o umjetničkoj baštini susjednih regija u Italiji (Venecija, Veneto, Furlanija), Sloveniji, te kontinentalnoj Hrvatskoj. S obzirom na njezinu visoku znanstvenu razinu, ovom se knjigom kompetentno uključujemo i u međunarodnu raspravu o umjetnosti ranog novog vijeka na granicama venecijanskog i habsburškog imperija. Treba također naglasiti i nezamjenjivu važnost knjige Vlaste Zajec u svjetlu znatne konzervatorske ugroženosti građe, izložene intenzivnom propadanju i često neprimjerenim zahvatima.
Riječ je o djelu namijenjenom prvenstveno stručnoj zajednici, a budući da se analizirana građa nalazi u mnogim sakralnim objektima u Istri ono bi moglo pobuditi i interes šire kulturne javnosti, turističkih djelatnika i ljubitelja baštine, kao i njezinih primarnih korisnika.

Predstavljanje knjige održat će se u četvrtak, 23. travnja 2015. u 13 sati u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, Zagreb
Monografiju predstavljaju Frano Dulibić, dopredsjednik DPUH-a, urednik Petar Prelog, recenzent Daniel Premerl, Višnja Bralić i autorica.
 

 
važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

15.4.2015. u 14:20
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.4.2015. u 14:20

UTORAK, 21. travnja 2015. u 17 sati

Gliptoteka HAZU

Magija umjetnosti – protagonisti slovenske likovne umjetnosti 1968.-2013

na izložbi u tri galerijska prostora Gliptoteke HAZU su predstavljena 95 autora  (slikarstvo, skulptura, fotografija)
 

Uz stručno vodstvo autora izložbe Aleksandara Bassina
 

važna obavijest

PREDAVANJE

15.4.2015. u 14:18
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.4.2015. u 14:18

SRIJEDA, 22. travnja 2015. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Dunja Nekić

Muzej za umjetnost i obrt
                    

Klub likovnih umjetnica


Klub likovnih umjetnica (1927. – 1940.) prvo je i jedino žensko likovno udruženje osnovano na području Hrvatske. Njegove idejne začetnice su Lina Crnčić-Virant i Nasta Rojc, koje su ga osnovale po uzoru na „International Women's Art Club“ iz Londona. Namjera izlaganja je upoznati sudionike s djelovanjem Kluba unutar povijesnih, društvenih i kulturnih okvira. Poseban segment izlaganja bit će pregled likovnih osvrta i kritika izložbi Kluba, čija je recepcija indikativna za njihovo (ne)prihvaćanje i (ne)uvrštavanje u glavne tokove hrvatske likovne umjetnosti. Ambivalentnost kritike stajala je na putu svakoj pretpostavci objektivnog vrednovanja umjetničkih djela nastalih u okviru Kluba, te je cilj ovog istraživanja pružiti upravo to, objektivno vrednovanje Kluba u svim aspektima njegova stvaralaštva i djelovanja. 
 

Dunja Nekić (Sisak, 1984.) završila je studij povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od listopada 2010. upisana je u poslijediplomski studij povijesti umjetnosti, smjer III. (19. i 20. stoljeće), s temom Klub likovnih umjetnica kod mentorice dr. sc. Leonide Kovač. Od 2010. radi u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu kao asistentica na Zbirci starije fotografije i stručna suradnica na EU projektima digitalizacije kulturne baštine Partage Plus i Athena Plus. Trenutno je zaposlena kao kustosica na zbrci starije fotografije Muzeja za umjetnost i obrt.

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE

13.4.2015. u 15:12
Objavljeno:
   Martina Petrinović 13.4.2015. u 15:12

Peristil na Peristilu
U četvrtak 16. travnja 2015. u 19 sati održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta na Peristilu (Poljana kraljice Jelene 1/treći kat) predstavljanje časopisa „Peristil“.


Časopis „Peristil“ najugledniji je i najstariji znanstveni časopis posvećen kulturnoj baštini i našoj povijesti umjetnosti uopće, a počeo je izlaziti prije 60 godina. Pokretači su mu bili veliki povjesničari umjetnosti s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, točnije s Odsjeka za povijesti umjetnosti, profesori Grgo Gamulin i Milan Prelog, dok je nakladnik Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske. U svojoj dugoj povijesti ovaj je časopis dobrim dijelom profilirao našu znanost povijesti umjetnosti, jer su tu surađivali mnogi koji su ovdje iznosili nova otkrića i uspostavljali više kriterije struke.
Iako je ime dobio po Peristilu, ovaj časopis se po prvi puta sada promovira u Splitu, i to baš na mjestu s kojim ga ne veže samo ime.

Na promociji će sudjelovati glavna urednica časopisa dr. Irena Kraševac i prof. Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske u ime nakladnika. Prof. Ivana Prijatelj Pavičić s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Splitu i dr. Joško Belamarić iz Instituta za povijest umjetnosti bit će i domaćini, i promotori.

Osim što će biti riječi o 60 godina izlaženja časopisa „Peristil“, govorit će se i o sadržaju najnovijega broja, kao i aktualnim problemima struke.

Pozivaju se svi zainteresirani da dođu na Peristil i čuju mnogo toga o časopisu koji već desetljećima obogaćuje hrvatsku znanost povijesti umjetnosti, struku i kulturu uopće noseći s ponosom časno ime najslavnijega dijela Splita.

Bibliografija i kazalo autora svih brojeva od 1954. do 2014. http://www.dpuh.hr/index.php?show=page.php
Članci dostupni na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske http://hrcak.srce.hr/peristil 

važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

10.4.2015. u 17:11
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.4.2015. u 17:11

UTORAK, 14. TRAVNJA 2015. U 17.00

Slike Muke i Uskrsnuća u Strossmayerovoj galeriji — izložba u stalnom postavu

Isusova smrt na križu te događaji koji su tomu neposredno prethodili i/ili se zbili neposredno poslije tema su mnogobrojnih umjetničkih djela u stalnom postavu Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja su sada istaknuta kako bi se predstavila raznolikost uskrsnoga ciklusa i složenost procesa ikonografskoga oblikovanja pojedinih događaja i njihova kasnijega obogaćivanja u europskom slikarstvu od 14. do 18. stoljeća.
Stručno vodstvo: Iva Pasini Tržec i Ljerka Dulibić, autorice knjige Slike Muke i Uskrsnuća u Strossmayerovoj galeriji na temelju koje je nastala ova izložba u postavu Galerije.

važna obavijest

STRUČNO PUTOVANJE

10.4.2015. u 17:10
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.4.2015. u 17:10

STRUČNO PUTOVANJE

OTOK KRK

SUBOTA, 25. TRAVNJA 2015. U 7.00

Program obuhvaća obilazak grada Krka s katedralom i franjevačkim samostanom, samostana na Košljunu i Vrbnika uz stručno vodstvo Marijana Bradanovića s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Cijena: 180 kn za članove i 200 kn za ostale. Prijave i uplate do 22. travnja 2015. na dpuh@inet.hr ili 01 48 12 920. Polazak s parkirališta iza Cibone. U cijenu je uključen prijevoz na otok Košljun i ulaznice. Ne planira se stanka za ručak.

 

važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

8.4.2015. u 15:47
Objavljeno:
   Martina Petrinović 8.4.2015. u 15:47

ČETVRTAK, 9. TRAVNJA 2015. U 17.00

UMJETNIČKI PAVILJON

Kolekcija Vugrinec: remek-djela hrvatske moderne

Kolekcija Vugrinec sadrži najreprezentativnija djela hrvatskih umjetnika moderne, od Nikole Mašića preko predstavnika tzv. zagrebačke šarene škole do djela münchenskih đaka i praške četvorice.

Stručno vodstvo: Petra Vugrinec i Darija Alujević

važna obavijest

PREDAVANJE

3.4.2015. u 12:45
Objavljeno:
   Martina Petrinović 3.4.2015. u 12:45
Uređeno:
   Martina Petrinović 3.4.2015. u 12:45

SRIJEDA, 8. travnja 2015. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Sandi Bulimbašić

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu

                    

Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“ (1908. – 1919.)

Osnivanje Društva hrvatskih umjetnika „Medulić“, regionalnog društva umjetnika iz Dalmacije, u Splitu 1908. označilo je prvi ozbiljniji raskol na hrvatskoj umjetničkoj sceni, do tada prilično ujedinjenoj u Društvu umjetnosti na čelu s Isom Kršnjavijem. Za razliku od konzervativnog i apolitičnog Društva umjetnosti, „medulićevci“ sa školovanja u inozemstvu donose impulse novih umjetničkih strujanja, a osim zaštite staleških interesa svojih članova, program Društva imao je i jasno određen politički
cilj – nezavisnost hrvatskog naroda te kulturno i političko ujedinjenje južnoslavenskih naroda. Uz Ivana Meštrovića, glavnog ideologa, jezgra Društva bili su E. Vidović, V. Bukovac, M. Rački, T. Krizman, T. Rosandić i drugi istaknuti, većinom dalmatinski umjetnici, ali i književnici, političari i likovni kritičari. Izlaganje će predstaviti povijest djelovanja Društva u svjetlu kulturnih i političkih zbivanja u Splitu i Hrvatskoj početkom 20. stoljeća, te u svjetlu novih saznanja, vezanih uz istraživanja za istoimenu doktorsku disertaciju. Posebna pažnja bit će posvećena valorizaciji doprinosa Društva u podizanju kvalitete umjetničkog života u Hrvatskoj, posebice kroz bogatu izložbenu djelatnost, oblikovanju nacionalnog izraza u umjetnosti, vrijednosnoj afirmaciji nacionalne umjetnosti kroz visoke standarde umjetničkog djelovanja, te brojnim drugim zaslugama za progresivni razvoj umjetnosti u našoj sredini. U svjetlu zbivanja po završetku Prvog svjetskog rata razjasnit će se okolnosti prestanka djelovanja Društva 1919.

 

Sandi Bulimbašić rođena je 1969. u Splitu. Diplomirala je povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2014. obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“ (1908.-1919.). Od 1999. zaposlena je u Konzervatorskom odjelu u Splitu; od 2009. u zvanju više stručne savjetnice – konzervatorice. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su teme iz moderne i suvremene umjetnosti. Autorica je
retrospektivne izložbe Ante Verzotti: fotografije 1967.- 2003. (Galerija umjetnina u Splitu, 2004.) te niza predgovora u katalozima izložaba suvremenih hrvatskih umjetnika. Uz znanstvene radove, objavljuje i stručne tekstove, prikaze i kritike u Kvartalu, Konturi i drugim časopisima. Od 2014. suradnica je na znanstvenom projektu Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945) pod vodstvom dr. sc. Dragana Damjanovića.  

 

Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.


Raspored svih predavanja

http://www.dpuh.hr/predavanja2/

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE PRVE STUDIJE DPUH

23.3.2015. u 17:10
Objavljeno:
   Martina Petrinović 23.3.2015. u 17:10
Uređeno:
   Martina Petrinović 23.3.2015. u 17:11

ČETVRTAK, 26. OŽUJKA 2015. U 12 sati
DPUH, Preradovićeva 44

Maja Žvorc

Portretna poprsja iz Muzeja Međimurja u Čakovcu

U knjizi autorica razmatra okolnosti nastanka zbirke dvadesetak kamenih poprsja danas izloženih u lapidariju Muzeja Međimurja u Čakovcu. Kipovi predstavljaju hrvatske i mađarske dostojanstvenike iz razdoblja druge polovine 17. stoljeća kada je Čakovcem upravljala obitelj Zrinski. Studija je nastala na temelju diplomskog rada obranjenog na Odsjeku za povijest umjetnosti u Zagrebu koji je dobio Nagradu DPUH-a „Radovan Ivančević“ za najbolji diplomski rad.

Knjigu će predstaviti: dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a, mentorica dr. sc. Sanja Cvetnić, recenzent dr. sc. Milan Pelc i autorica.

Maja Žvorc rođena je 1987. godine u Čakovcu. Diplomirala je povijest umjetnosti i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutačno pohađa Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti i zaposlena je u Muzeju Međimurja.

Nakladnik: DPUH, 2014.

ISBN 978-953-6089-33-8
96 stranica

Cijena: 70 kn

važna obavijest

POZIV STUDENTIMA POVIJESTI UMJETNOSTI

20.3.2015. u 15:08
Objavljeno:
   Martina Petrinović 20.3.2015. u 15:08
Uređeno:
   Martina Petrinović 26.3.2015. u 16:46

PRODUŽUJEMO POZIV DO 8. TRAVNJA 2015.

Molimo studentice/studente povijesti umjetnosti zainteresirane za rad na digitalizaciji izdanja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske da se jave do 30. ožujka 2015. na mail dpuh@inet.hr.