Obavijesti comments

važna obavijest

PRIGODNA PRODAJA IZDANJA DPUH-A

20.11.2015. u 15:25
Objavljeno:
   Martina Petrinović 20.11.2015. u 15:25
OD SRIJEDE DO PETKA, OD 25. DO 27.
STUDENOGA 2015. OD 10:00 DO 18:00
DPUH, PRERADOVIĆEVA 44
 
Više od 40 monografskih naslova i brojevi Peristila po sniženim cijenama. Prigodne cijene vrijede samo za navedene datume, za plaćanje u gotovini u prostorijama DPUH-a.
 
 
važna obavijest

POZIV

17.11.2015. u 14:41
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.11.2015. u 14:41
Uređeno:
   Martina Petrinović 17.11.2015. u 14:43

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske i Institut za povijest umjetnosti

pozivaju Vas na sudjelovanje na

4. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti

24. – 26. studenoga 2016.

Institucije povijesti umjetnosti

Nedvojbeni epistemološki i društveni izazovi kroz koje povijest umjetnosti, zajedno s ostalim humanističkim disciplinama, prolazi na putu – vjerujemo – svoje profesionalne budućnosti, uvijek su dobro vrijeme za promišljanje temeljnih institucionalnih oblika koji su je povijesno oblikovali, osiguravajući joj integritet autonomne znanstvene djelatnosti sve do današnjih dana. Pretpostavljajući da pojam „institucije“ pruža dovoljno širok okvir za refleksiju o razvoju discipline u povijesnom vremenu, ali i za raspravu o sadašnjem razumijevanju njezinih disciplinarnih zadaća, odabrali smo ga kao krovnu temu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Pojam institucije postavljamo u njegovome širem značenju organizacijskoga načela ili koncepta koji određenu djelatnost ili ponašanje ustanovljuje kao društveno funkcionalne, pa nam je stoga namjera zadanim naslovom obuhvatiti ne samo fizičke ustanove koje generiraju ili posreduju povijesnoumjetničko znanje, već i sve druge oblike djelovanja i forme mišljenja, koje disciplini povijesti umjetnosti daju pravno-običajni i metodološki legitimitet: dakle, od muzejskih i akademskih institucija u rasponu od galerije do časopisa, preko modela povijesnoumjetničke naracije u rasponu od monografije do sinteze, pa sve do osnovnih kategorija historizacije umjetničkih fenomena – ukratko sve što nam pruža mogućnost da svoj vlastiti rad promatramo u kontinuitetu znanstvene discipline, vodeći nas sviješću da svaki pojedinačan doprinos posjeduje normativnu valjanost za disciplinu u cjelini.

Tematske cjeline*

Muzeji, galerije i stvaranje kanona

Pisanje povijesti umjetnosti

Velika trijada: autor – djelo – publika

Metodologija: od stilskog identiteta do društvenog znaka

Povijest umjetnosti i društvena inicijativa

Zaštita spomenika i konzervacija

Povijest umjetnosti u obrazovnim sustavima

Medijski život povijesti umjetnosti, institucija likovne kritike i zakoni intelektualnog tržišta

*Detaljniji opis tematskih cjelina možete pročitati u priloženom dokumentu (prilog Institucije povijesti umjetnosti)

 

U radu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti možete sudjelovati izlaganjem ili organizacijom tematskog panela s pozvanim sudionicima.

Prijedlozi izlaganja i prijedlozi tematskog panela s pozvanim sudionicima (do 900 znakova) šalju se na adresu kongres@ipu.hr do 1. ožujka 2016. Predviđeno trajanje izlaganja je 10 minuta. Uz prijedlog izlaganja ili panela potrebno je poslati kratku biografiju.

Organizatori će do 4. travnja 2016. obavijestiti prijavljene o prihvaćanju teme izlaganja odnosno panela.

U svrhu objavljivanja Zbornika koji se planira izdati po završetku rada kongresa svi izlagači svoje priloge trebaju poslati do 15. prosinca 2016. na kongres@ipu.hr. Predviđena dužina priloga je do 10 kartica teksta. Autori se mole da u načinu citiranja te opremi priloga slijede upute (prilog Upute autorima Zbornika radova kongresa).

Kotizacija za izlagače čiji je rad prihvaćen iznosi 300 kn (za članove DPUH-a 200 kn)

Organizacijski odbor: Sanja Cvetnić, Irena Kraševac, Zvonko Maković, Ivana Mance, Milan Pelc, Martina Petrinović

Stručna suradnica: Petra Batelja

 

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10 000 Zagreb

Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb

 

kongres@ipu.hr

www.dpuh.hr

www.ipu.hr

važna obavijest

TRIBINA

11.11.2015. u 13:49
Objavljeno:
   Martina Petrinović 11.11.2015. u 13:49
Uređeno:
   Martina Petrinović 11.11.2015. u 13:50

Re/konstrukcije: povijest, sadašnjost i budućnost manifestacija suvremenih umjetnosti

 

srijeda, 18. studenoga 2015. u 18:30
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, Zagreb

U povodu 55 kontinuiranih godina održavanja Annala u Poreču, najstarije manifestacije suvremene umjetnosti u Hrvatskoj, Pučko otvoreno učilište Poreč u suradnji s Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira tribinu Re/konstrukcije: povijest, sadašnjost i budućnost manifestacija suvremenih umjetnosti. Tim povodom će se predstaviti izložba i katalog 55. Annala kao polazišta za kontekstualiziranja sličnih umjetničkih manifestacija susjednih zemalja koje se temelje na kontinuitetu,  identitetu, transformacijama, strategijama kustoskih djelovanja i aktualnostima umjetničke produkcije.
Sudionici tribine predstavit će povijest Annala, Grafičkog bijenala Međunarodnog centra likovnih umjetnosti iz Ljubljane i Oktobarskog salona iz Beograda s naglaskom na aktivne, mobilne i tranzitivne forme koje, u sažetom obliku (re)konstruiraju njihovu povijest, metodologiju, uvjete rada, kao i širi kontekst galerijske i muzejske prakse.

Na tribini sudjeluju:
dr. sc. Jerica Ziherl, kustosica, izbornica 55. Annala, Novigrad
Branka Benčić, kustosica, izbornica 55. Annala, Zagreb
Andi Bančić, referent za likovnu djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Poreč i voditelj Annala
mag. Breda Škrjanec, muzejska savjetnica, Međunarodni grafički likovni centar, Ljubljana
Zorana Đaković Minniti, Branislav Dimitrijević, kustosi, KCB Kulturni centar Beograd
dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE U PULI

6.11.2015. u 15:00
Objavljeno:
   Martina Petrinović 6.11.2015. u 15:00

utorak, 10. studenoga 2015. u 12 sati

Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Svečana dvorana „Tone Peruško“, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske


VLASTA ZAJEC
Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri

KnjigaStudije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri autorice Vlaste Zajec objavljena je krajem 2014. godine u izdanju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. U njoj se na zanimljiv i znanstveno relevantan način obrađuje vrijedan a dosad nedovoljno istražen i prezentiran korpus istarskih umjetnina. Autorica u knjizi donosi niz novih spoznaja do kojih dolazi temeljem proučavanja raznolikih aspekata te zanimljive i kompleksne građe heterogenih obilježja, obilježene ne samo umjetničkim, stilskim i ikonografskim utjecajima sjeverne Italije, već i srednje Europe. Brojna djela koja je obradila u svojim studijama po prvi put se objavljuju i/ili produbljeno istražuju te vrednuju u kontekstu srodne produkcije u susjednim područjima. Knjiga daje važan doprinos cjelokupnijem poznavanju umjetničke baštine Istre 17. stoljeća, a s obzirom na kulturalnu kompleksnost i slojevitost istarskog područja, ona pridonosi i spoznajama o umjetničkoj baštini susjednih regija u Italiji (Venecija, Veneto, Furlanija), Sloveniji, te kontinentalnoj Hrvatskoj. S obzirom na njezinu visoku znanstvenu razinu, ovom se knjigom kompetentno uključujemo i u međunarodnu raspravu o umjetnosti ranog novog vijeka na granicama venecijanskog i habsburškog imperija. Treba također naglasiti i nezamjenjivu važnost knjige Vlaste Zajec u svjetlu znatne konzervatorske ugroženosti građe, izložene intenzivnom propadanju i često neprimjerenim zahvatima.

Riječ je o djelu namijenjenom ne samo stručnoj zajednici već i široj kulturnoj javnosti -  ljubiteljima baštine, turističkim djelatnicima te primarnim korisnicima koji su ključna karika u uspostavi kvalitetnih i funkcionalnih praksi njezina primjerenog čuvanja i obnavljanja. Knjigom je obuhvaćen izbor najvrsnijih te stilski i tipološki karakterističnih primjera te baštine sa šezdesetak lokaliteta na području Istre. Knjiga je bogato ilustrirana te opremljena kartama, kazalima imena i mjesta te opširnim sažecima na talijanskom i engleskom jeziku.

Predstavljanje knjige održat će se u utorak, 10. studenoga 2015. u Svečanoj dvorani „Tone Peruško“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, , I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Monografiju predstavljaju recenzent Daniel Premerl, Institut za povijest umjetnosti, Nataša Nefat, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli, autorica Vlasta Zajec i Igor Duda, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

U sklopu predstavljanja knjiga će se moći kupiti po prigodnoj cijeni od 70 kn.

Vlasta Zajec zaposlena je u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu u sklopu čijih se znanstveno-istraživačkih programa bavi temama oltaristike i skulpture na području Istre i kontinentalne Hrvatske. Doktorirala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Drvena skulptura 17. stoljeća u Istri. Stručno se usavršavala u Italiji i Njemačkoj. Godine 2004. pokrenula je stručno-znanstveni časopis Kvartal koji je uređivala do 2009. godine.

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE

6.10.2015. u 15:38
Objavljeno:
   Martina Petrinović 6.10.2015. u 15:38

srijeda, 14. listopada 2015. u 12:00

Zbornik simpozija Problem spomenika : spomenik danas

(Anali Galerije Antuna Augustinčića br. 32-33/34-35/2015.)

Nakon uspješnih simpozija Skulptura na otvorenom (2003.) i Original u skulpturi (2008.), treći stručni skup Problem spomenika : spomenik danas, održan je u Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu od 23. do 25. listopada 2013. godine s ciljem sveobuhvatnog sagledavanja problematike postavljanja spomenika, i to s likovno-umjetničkog i društveno-političkog aspekta. Nastojalo se analizom povijesnih i recentnih primjera sintetizirati smjernice za bolju buduću praksu postavljanja spomenika u javnom prostoru. Radovi skupa objedinjeni su u istoimenom Zborniku, kojeg će predstaviti Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a, Božidar Pejković, voditelj Galerije Antuna Augustinčića, Irena Kraševac i Frano Dulibić.

važna obavijest

HRVATSKI POVJESNIČARI UMJETNOSTI

5.10.2015. u 13:49
Objavljeno:
   Martina Petrinović 5.10.2015. u 13:49
Uređeno:
   Martina Petrinović 5.10.2015. u 13:52

Program izlaganja.pdf

Knjiga sažetaka.pdf

Ulaz je slobodan.

 

važna obavijest

DANI EUROPSKE BAŠTINE

24.9.2015. u 14:09
Objavljeno:
   Martina Petrinović 24.9.2015. u 14:09
Uređeno:
   Martina Petrinović 24.9.2015. u 14:25

U povodu Dana europske baštine Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira program specijaliziranih stručnih vodstava i predavanje pod nazivom Tumači baštine namijenjen široj javnosti. Bjelokosni plenarij iz 11. stoljeća, najstariji predmet u Riznici zagrebačke katedrale i Strossmayerov časoslov, jedan od najraskošnije iluminiranih rukopisa u Hrvatskoj s kraja 15. stoljeća nisu dostupni javnosti, a u ovoj prigodi će ih, u ambijentima u kojima se čuvaju predstaviti osobe koje brinu o njima. Predstavit će se i Zbirka Vjenceslava Richtera, nekadašnji atelje, kao i atelje kipara Emila Bohutinskog kojeg je 1945. projektirao njegov brat arhitekt Gustav Bohutinsky. Industrijski projekti Lavoslava Horvata realizirani diljem Hrvatske 1950-ih i 1960-ih godina dio su kulturne baštine, a njihova vrijednost i današnji status teme su predavanja.
Ovim programom željeli bismo skrenuti pozornost na vrijednost kulturne baštine Hrvatske i na važnost uloge onih koji o njoj svakodnevno vode brigu.
 
PONEDJELJAK, 28. RUJNA 2015. U 17:00
Vrhovac 38
ZBIRKA VJENCESLAVA RICHTERA I NADE KAREŠ-RICHTER
Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti
 
UTORAK, 29. RUJNA 2015. U 17:00
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Zrinski trg 11
STROSSMAYEROV ČASOSLOV
dr. sc. Iva Pasini Tržec, Strossmayerova galerija starih majstora
 
SRIJEDA, 30. RUJNA 2015. U 18:30 - predavanje
INDUSTRIJSKA ARHITEKTURA LAVOSLAVA HORVATA
dr. sc. Zrinka Paladino, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode
 
ČETVRTAK, 1. LISTOPADA 2015. U 16:30
Riznica zagrebačke katedrale, polazak ispred katedrale
BJELOKOSNI PLENARIJ
sestra Lina Plukavec i dr. sc. Dino Milinović, Odsjek za povijest umjetnosti
 
PETAK, 2. LISTOPADA 2015. U 17:00
Jadranska 11
ATELJE BOHUTINSKY
prof. Stipe Brčić, Studij dizajna
 
Sudioniku svih pet dana darujemo knjigu u izdanju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.
Sva događanja su besplatna.
 
 
važna obavijest

IZVANREDNA SKUPŠINA DPUH-a

17.9.2015. u 14:33
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.9.2015. u 14:33

SRIJEDA, 23. RUJNA 2015. U 18 sati

Poštovane kolegice i kolege,
Pozivam Vas na Izvanrednu skupštinu Društva povjesničara umetnosti Hrvatske koja će se održati u srijedu, 23. rujna 2015. s početkom u 18 sati u sjedištu Društva, Preradovićeva 44. Izvanredna skupština saziva se zbog obveznog usklađivanja statuta Društva sa Zakonom o udrugama.

Zvonko Maković
predsjednik DPUH-a

važna obavijest

IN MEMORIAM

26.8.2015. u 10:07
Objavljeno:
   Martina Petrinović 26.8.2015. u 10:07

BRANKA BALEN

(6. srpnja 1941. – 21. kolovoza 2015.)

Odlazak povjesničarke umjetnosti mr. sc. Branke Balen tužna je vijest za sve njezine kolege, suradnike i prijatelje. 
Stručnoj je javnosti bila poznata kao dugogodišnja djelatnica Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku, danas Muzeja likovnih umjetnosti te kao vrsna stručnjakinja likovnih razdoblja 18. i 19. stoljeća na prostoru Osijeka i Slavonije.U Osijeku je završila osnovu školu i gimnaziju. Studirala je i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu povijest umjetnosti i engleski jezik. Magistrirala je na istom fakultetu s temom Slikarstvo Josipa Franje Mückea 1821. - 1883. te stekla titulu magistra humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti. U osječkoj Galeriji likovnih umjetnosti radila je od l. travnja 1969. godine. Bila je dugogodišnja voditeljica Zbirke slikarstva 18. i 19. stoljeća te Zbirke grafika 18. i 19.stoljeća. Od 1973. do 1975. bila je i v. d. ravnateljica Galerije, a od siječnja 2006. ravnateljica ustanove, te je tu funkciju obavljala do umirovljenja 2010. godine. Svojim stručnim i znanstvenim radom te brojnim tekstovima i stručnim člancima u Peristilu, Muzeologiji, Informatici Museologici, Glasniku slavonskih muzeja, Osječkom zborniku i Annalima HAZU istakla se u promicanju muzejske struke. Mr. sc. Branka Balen svoje široko znanje i iskustvo te ljubav prema struci iskazivala je savjesnim djelovanjem u društvu promicala je kulturne veze Slavonije, Osijeka i Galerije s brojnim suradnicima u zemlji i inozemstvu. Bila je članica raznih društava i radnih grupa, sudionica mnogih stručnih skupova: npr. članica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Izvršnog odbora Hrvatskoga muzejskog društva Zagreb, Muzejske udruge istočne Hrvatske, Matice hrvatske, Izdavačkog odbora Glasnika slavonskih muzeja, Odsjeka za umjetnost HAZU, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Osijek i predsjednica Hrvatsko-austrijskog društva Osijek. Bila je i koordinatorica velikog broja izložbi koje su postavljene u GLUO u suradnji s drugim institucijama te sudionica velikog broja znanstvenih skupova.
Publicirala je i brojne knjige – monografije, među kojima se ističu Johann Friedrich Overbeck (koautor dr. sc. Zvonko Maković, 1983.); Portreti 18. i 19. st. u Fundusu GLUO i Zbirka slika i grafika 18. i 19. st.//GLUO monografija – zbornik, (1987.); Franjo Pfalz (koautor Oto Švajcer, 1989.); Josip Franjo Mücke (2000.). Autorica je mnogih predgovora u katalozima izložbi u izdanju GLUO.
Nakon što je istočni dio Hrvatske i grad Osijek bio pogođen Domovinskim ratom, sudjelovala je predano u evakuaciji umjetnina, a kasnije u njihovom povratku u matičnu ustanovu. Brinula se za restauraciju i obnovu ratom oštećene građe te bila od pomoći ostalim slavonskim muzejima oko sabiranja i valorizacije muzejske građe nakon Domovinskog rata. Sudjelovala je i u političkom životu novonastale države. Ističemo i njezinu posebno značajnu ulogu u utemeljenju i radu Muzejske udruge istočne Hrvatske. Svoj angažman upotpunjuje i predavačkim iskustvom, prvobitno na Pedagoškom fakultetu, a potom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
Njezin je rad visoko cijenjen u stručnim krugovima, pa je godine 2007. bila dobitnica ugledne nagrade Hrvatskog muzejskog društva „Pavao Ritter Vitezović“ za životno djelo. Afirmirala je povijest umjetnosti i nadasve muzejsku djelatnost u Galeriji, na području regije te nacionalnoj razini. Svoje bogato iskustvo, stručni i znanstveni rad nesebično je dijelila sa svojim kolegama, prenosila je znanje i iskustvo na mlađe kolege, čime je uspješno ostvarila kontinuitet rada struke u ustanovi i van njezinih granica.

Dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak

važna obavijest

NAJAVA

22.7.2015. u 17:33
Objavljeno:
   Martina Petrinović 22.7.2015. u 17:33
Uređeno:
   Martina Petrinović 22.7.2015. u 17:43

Nastavljajući programski serijal znanstveno-stručnih skupova pod nazivom Hrvatski povjesničari umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira 2015. godine treći skup, posvećen Gjuri Szabi (Novska, 1875. – Zagreb, 1943.) u povodu 140. godišnjice njegovog rođenja.

ODRŽANI SKUPOVI

Artur Schneider (1879 - 1946.) knjižica sažetaka

Radovan Ivančević (1931. - 2004.) knjižica sažetaka