Obavijesti comments

važna obavijest

IN MEMORIAM

26.8.2015. u 10:07
Objavljeno:
   Martina Petrinović 26.8.2015. u 10:07

BRANKA BALEN

(6. srpnja 1941. – 21. kolovoza 2015.)

Odlazak povjesničarke umjetnosti mr. sc. Branke Balen tužna je vijest za sve njezine kolege, suradnike i prijatelje. 
Stručnoj je javnosti bila poznata kao dugogodišnja djelatnica Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku, danas Muzeja likovnih umjetnosti te kao vrsna stručnjakinja likovnih razdoblja 18. i 19. stoljeća na prostoru Osijeka i Slavonije.U Osijeku je završila osnovu školu i gimnaziju. Studirala je i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu povijest umjetnosti i engleski jezik. Magistrirala je na istom fakultetu s temom Slikarstvo Josipa Franje Mückea 1821. - 1883. te stekla titulu magistra humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti. U osječkoj Galeriji likovnih umjetnosti radila je od l. travnja 1969. godine. Bila je dugogodišnja voditeljica Zbirke slikarstva 18. i 19. stoljeća te Zbirke grafika 18. i 19.stoljeća. Od 1973. do 1975. bila je i v. d. ravnateljica Galerije, a od siječnja 2006. ravnateljica ustanove, te je tu funkciju obavljala do umirovljenja 2010. godine. Svojim stručnim i znanstvenim radom te brojnim tekstovima i stručnim člancima u Peristilu, Muzeologiji, Informatici Museologici, Glasniku slavonskih muzeja, Osječkom zborniku i Annalima HAZU istakla se u promicanju muzejske struke. Mr. sc. Branka Balen svoje široko znanje i iskustvo te ljubav prema struci iskazivala je savjesnim djelovanjem u društvu promicala je kulturne veze Slavonije, Osijeka i Galerije s brojnim suradnicima u zemlji i inozemstvu. Bila je članica raznih društava i radnih grupa, sudionica mnogih stručnih skupova: npr. članica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Izvršnog odbora Hrvatskoga muzejskog društva Zagreb, Muzejske udruge istočne Hrvatske, Matice hrvatske, Izdavačkog odbora Glasnika slavonskih muzeja, Odsjeka za umjetnost HAZU, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Osijek i predsjednica Hrvatsko-austrijskog društva Osijek. Bila je i koordinatorica velikog broja izložbi koje su postavljene u GLUO u suradnji s drugim institucijama te sudionica velikog broja znanstvenih skupova.
Publicirala je i brojne knjige – monografije, među kojima se ističu Johann Friedrich Overbeck (koautor dr. sc. Zvonko Maković, 1983.); Portreti 18. i 19. st. u Fundusu GLUO i Zbirka slika i grafika 18. i 19. st.//GLUO monografija – zbornik, (1987.); Franjo Pfalz (koautor Oto Švajcer, 1989.); Josip Franjo Mücke (2000.). Autorica je mnogih predgovora u katalozima izložbi u izdanju GLUO.
Nakon što je istočni dio Hrvatske i grad Osijek bio pogođen Domovinskim ratom, sudjelovala je predano u evakuaciji umjetnina, a kasnije u njihovom povratku u matičnu ustanovu. Brinula se za restauraciju i obnovu ratom oštećene građe te bila od pomoći ostalim slavonskim muzejima oko sabiranja i valorizacije muzejske građe nakon Domovinskog rata. Sudjelovala je i u političkom životu novonastale države. Ističemo i njezinu posebno značajnu ulogu u utemeljenju i radu Muzejske udruge istočne Hrvatske. Svoj angažman upotpunjuje i predavačkim iskustvom, prvobitno na Pedagoškom fakultetu, a potom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
Njezin je rad visoko cijenjen u stručnim krugovima, pa je godine 2007. bila dobitnica ugledne nagrade Hrvatskog muzejskog društva „Pavao Ritter Vitezović“ za životno djelo. Afirmirala je povijest umjetnosti i nadasve muzejsku djelatnost u Galeriji, na području regije te nacionalnoj razini. Svoje bogato iskustvo, stručni i znanstveni rad nesebično je dijelila sa svojim kolegama, prenosila je znanje i iskustvo na mlađe kolege, čime je uspješno ostvarila kontinuitet rada struke u ustanovi i van njezinih granica.

Dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak

važna obavijest

NAJAVA

22.7.2015. u 17:33
Objavljeno:
   Martina Petrinović 22.7.2015. u 17:33
Uređeno:
   Martina Petrinović 22.7.2015. u 17:43

Nastavljajući programski serijal znanstveno-stručnih skupova pod nazivom Hrvatski povjesničari umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira 2015. godine treći skup, posvećen Gjuri Szabi (Novska, 1875. – Zagreb, 1943.) u povodu 140. godišnjice njegovog rođenja.

ODRŽANI SKUPOVI

Artur Schneider (1879 - 1946.) knjižica sažetaka

Radovan Ivančević (1931. - 2004.) knjižica sažetaka

 

važna obavijest

NATJEČAJ

12.6.2015. u 11:24
Objavljeno:
   Martina Petrinović 12.6.2015. u 11:24

Dear Colleague,
The College Art Association, the oldest and largest organization for art historians and artists in the United States, is seeking applicants for its 2016 CAA-Getty International Program, which provides funding to fifteen art historians, museum curators, and artists who teach art history to attend its 104th Annual Conference, taking place February 3-6, 2016, in Washington D.C.  Please see the attached announcement and grant application, post it on your office bulletin board, and share it via email to your colleagues so that they know about this travel opportunity.
With many thanks for your help,
Janet Landay, Project Director, CAA-Getty International Program, College Art Association, 50 Broadway, 21st Floor, New York, N.Y. 10004

JLanday@collegeart.org

www.collegeart.org

 

važna obavijest

PREDAVANJE

5.6.2015. u 14:07
Objavljeno:
   Martina Petrinović 5.6.2015. u 14:07

SRIJEDA, 10. lipnja 2015. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Jasminka Najcer Sabljak

Lombardija, Lacij i Srijem. Tragovi(ma) obitelji kneževa Odescalchi na istoku Hrvatske

Zadnje predavanje u ciklusu  Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenikakojeg je osmislila i vodila Lovorka Magaš Bilandžić obilježit će predstavljanje knjige Likovna baština kneževa Odescalchi od Lombardije i Rima do Srijema autorice Jasminke Najcer Sabljak. Knjiga je objavljena u izdanju Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku i suizdanju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske te Muzeja grada Iloka.Recenzenti knjige su Mirjana Repanić Braun i Dragan Damjanović. Knjigu će predstaviti Zvonko Maković, a Jasminka Najcer Sabljak će održati predavanje.

Predstavljanje knjige pomogli su Iločki podrumi d. d. Ilok pa sve pozivamo na druženje uz vino nakon predavanja.

Od nekadašnje bogate umjetničke zbirke kneževske obitelji Odescalchi u Iloku preostalo nam je dvadesetak umjetničkih djela: dva velika slikana tonda, tri slike sakralne tematike, slikano obiteljsko rodoslovlje, četiri biste članova obitelji, sedam reljefnih prikaza i tri grafička lista. Također se u krug umjetnina vezanih uz obitelj Odescalchi trebaju ubrojiti izuzetno vrijedne slike donirane zagrebačkoj Strossmayerovoj galeriji. U prostoru iločkog dvorca akumulirala se zbirka posebnih vrijednosti, s djelima nastalim u rasponu od 16. do 20. stoljeća. Bio je to svojevrsni kulturni transfer od kraja 17. stoljeća, pa sve do Drugog svjetskog rata s područja Lombardije (Como), Lacija (Rim, Bracciano), prema istoku Hrvatske, odnosno Srijemu. Umjetnička razina tih predmeta je bila različita, no među njima su i vrhunska djela talijanske barokne i klasicističke tradicije, koja prezentiraju uspon, bogatstvo i ugled jedne talijanske obitelji, a posebno njihovog najznačajnijeg člana pape Inocenta XI. Posebnu vrijednost ovi predmeti imaju i stoga što dijelom potječu iz zbirke jednog od najpoznatijih talijanskih i europskih kolekcionara i mecene svoga vremena, Livija Odescalchija, danas raspršene u nizu poznatih svjetskih muzeja. S utemeljenjem njihove iločke zbirke hrvatska je likovna i kulturno-povijesna baština bila obogaćena za iznimno vrijednu umjetničku kolekciju. Daljnje istraživanje povijesti obitelji Odescalchi i njihovog značenja za povijest umjetnosti i kulturnu povijest općenito, kako u Italiji, tako i u Hrvatskoj, pružit će nam dodatne spoznaje o baštini koju moramo s daleko više pažnje otkrivati, čuvati i prezentirati današnjim i budućim generacijama.

Jasminka Najcer Sabljak diplomirala je 2000. povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2012. s temom Umjetničke zbirke vlastelinskih obitelji u Slavoniji i Srijemu. Viša je kustosica u Muzeju likovnih umjetnosti Osijek, voditeljica zbirki slikarstva, crteža i grafika 18. i 19. stoljeća.

Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Raspored svih predavanja http://www.dpuh.hr/predavanja2/

važna obavijest

PREDAVANJE

29.5.2015. u 16:23
Objavljeno:
   Martina Petrinović 29.5.2015. u 16:23

SRIJEDA, 3. lipnja 2015. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Jasmina Nestić

Iluzionirani oltari 18. stoljeća –  odabrane teme kao prilog poznavanju zidnog slikarstva na području kontinentalne Hrvatske

Iluzionirani oltari se u hrvatskoj likovnoj baštini javljaju od četvrtog desetljeća 18. stoljeća, s prvim poznatim nam oltarom u kapeli sv. Ivana Krstitelja u Gorici nad Lepoglavom (1731., Ivan Krstitelj Ranger), a brojnije se bilježe sve do kraja 18. stoljeća. Javljaju se na području sjeverozapadne Hrvatske, a posebno oko Zagreba i u Hrvatskom zagorju. Mnogi su iluzionirani oltari tijekom 19. i 20. stoljeća preslikani ili uništeni, ali su pojedini prepoznati u arhivskim dokumentima, starim fotografijama i literaturi te tako svjedoče o njihovoj mnogobrojnosti posebice u drugoj polovini18. stoljeća. Kao likovna pojava ovi se oltari uklapaju u umjetnički krajobraz šireg europskog područja u 18. stoljeću; brojni su primjeri iluzioniranih oltara u likovnoj baštini Češke, Poljske, Italije, Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, pa i šire. U ovom izlaganju naglasak je na likovnim rješenjima koja su svjedočanstvo protočnosti grafičkog medija u popularizaciji pojedinih slikanih struktura na širem srednjoeuropskom području, pitanju autorstva posebice onih zidnih oslika i oltara povezanih sa slikarom Antunom Archerom († 1807.), pretpostavljenim suradnikom štajerskog slikara Antona Jožefa Lerchingera (Rogatec ?, oko 1720. – nakon 1787.), na problematici vezanoj uz preslike pojedinih oltara u 19. i 20. stoljeću te njihovoj konzervatorsko-restauratorske obnovi.

Jasmina Nestić (rođ. 1979.) je 2006. diplomirala povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirala 2014. disertacijom Iluzionirani oltari 18. stoljeća na podruju sjeverozapadne Hrvatske. Od rujna 2008. zaposlena je kao znanstveni novak, a od 2014. kao viši asistent na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Područja njezina znanstvenoga interesa su slikarstvo i kiparstvo 17. i 18. stoljeća na području kontinentalne Hrvatske i metodika nastave povijesti umjetnosti.

Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Raspored svih predavanja http://www.dpuh.hr/predavanja2/

važna obavijest

NAGRADA

19.5.2015. u 14:47
Objavljeno:
   Martina Petrinović 19.5.2015. u 14:47
važna obavijest

POZIV

15.5.2015. u 15:18
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.5.2015. u 15:18
Uređeno:
   Martina Petrinović 15.5.2015. u 15:18

PERISTIL 58/2015

POZIV NA PREDAJU RADOVA

 

Poštovane kolegice i kolege,

Nakon što smo obilježili 60-godišnjicu izlaženja časopisa Peristil u Zagrebu i Splitu predstavljanjem broja 57/2014 u kojem je objavljenja cjelovita bibliografija i autorsko kazalo, nastavljamo rad na pripremi novog broja te Vas pozivamo da suradnju i predaju autorskih članaka.

Kako bismo poboljšali kvalitetu časopisa i njegovu prisutnost u svjetskim citatnim bazama iz humanističkih znanosti, od ovog broja uvodimo i DOI broj (Digital Object Identifier) te pripremamo digitalizaciju svih dosadašnjih brojeva i njihovo postavljanje na portal hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK. Peristil je znanstveni godišnjak u kojem se objavljuju recenzirani znanstveni članci iz područja povijesti umjetnosti i srodnih društveno humanističkih znanosti i uključen je u međunarodne baze ERIH plus i EBSCO.

Rok za predaju članaka je 15. lipnja 2015. a detaljne upute za autore možete pronaći na mrežnoj stranici Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske www.dpuh.hr

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i očekujemo Vaše zanimljive i kvalitetne doprinose hrvatskoj povijesti umjetnosti u broju 58/2015.

Dr. sc. Irena Kraševac, glavna urednica
Prof. dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a, nakladnik

Peristil na Hrčku http://hrcak.srce.hr/peristil?lang=hr

Bibliografija i kazalo autora od 1. do 57. broja http://www.dpuh.hr/index.php?show=page.php&idPage=137

 

CALL FOR PAPERS

Dear colleagues,

After celebrating the 60th anniversary of Peristil, Croatian Society of Art Historians (DPUH) invite submissions of original research papers on any topic in the history of art and visual culture for Peristil 58/2015.

Peristil is a peer-reviewed open access journal and all issues are available on Hrčak - central portal of Croatian scientific journals. Peristil is indexed by the following citation databases:ERIH plus - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences and EBSCO Art Source Database.

For further details, please consult our submission guidelines (in Croatian only) or contact the editorial board at dpuh@inet.hr

Paper submission deadline for issue 58/2015: June 15, 2015

We look forward to your contributions!

Dr. Irena Kraševac, editor-in-chief
Dr. Zvonko Maković, president of the Croatian Society of Art Historians, publisher

HRCAK http://hrcak.srce.hr/peristil?lang=en

važna obavijest

PREDAVANJE

14.5.2015. u 16:41
Objavljeno:
   Martina Petrinović 14.5.2015. u 16:41
Uređeno:
   Martina Petrinović 14.5.2015. u 17:58

SRIJEDA, 20. svibnja 2015. u 18:30
DPUH, Preradovićeva 44

Ines Ambruš

           „Company town“ Bat'a u Borovu

    Valorizacijom i komparativnom analizom rekonstruira se formiranje i transformiranje „company town-a“ Bat’a u Borovu izgrađenog na meandru desne obale plovnog Dunava na 1 340 rkm, gdje su već bili formirani željeznički i međunarodni cestovni koridori, samo 4 rkm uzvodno od Vukovara. U razdoblju između dva svjetska rata po­treba širenja industrijske proizvodnje gume i obuće tvrtke Bat’a iz industrijskog grada Zlina u Češkoj očitovala se u izvozu arhitektonskih i urbanističkih projekata iz Građevin­skog ureda Bat’a što je dovelo do izgradnje tzv. satelitskih gradova Bat’a u Europi i svijetu. Specifični arhitektonski izraz i urbanistički koncepti satelitskih gradova Bat’a za­snovani su na principima teorijskih promišljanja sabra­nih u neobjavljenim knjigama Idealni industrijski grad za budućnost nastalih u Građevinskom uredu Bat’a u Zlinu između 1930. i 1941. godine. Borovo je bio jedan od većih i razvijenijih satelitskih gradova Bat’a iz kojeg se upravljalo industrijskim pogonima i filijalama na području cijelog Balkana, bliskog Istoka i Afrike. Idejni urbanistički planovi arhitekata Františeka Lydie Gahure i Antonina Viteka pro­lazili su razne modifikacije. Zbog izbijanja Drugog svjetskog rata Borovo je samo djelomično realizirano prema idejnom konceptu, a urbanističko planiranje nastavljeno je 1950-ih kada je jugoslavenski arhitekt Radovan Mišćević izradio idejni urbanistički plan Borova u internacionalnom stilu. Početkom 1990-ih uslijed Domovinskog rata započela je stagnacija i devastacija Borova. Unazad nekoliko godina kulturno–povijesna cjelina u Borovu zaštićena je kao Regi­strirano kulturno dobro RH pod nazivom „Bata-Ville“ kada je napokon započela i planska revitalizacija urbane sredine.

        Ines Ambruš diplomirala je povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. zaposlena je u Upravi za zaštitu kul­turne baštine, Konzervatorskom odjelu u Osijeku. Upisana je na doktorski studij na Odsjeku za povijest umjetno­sti Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom doktorske disertacije Company town Baťa u Borovu kod mentora Tomislava Premerla. Program su financijski podržali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Raspored svih predavanja http://www.dpuh.hr/predavanja2/

važna obavijest

POSJET

14.5.2015. u 16:38
Objavljeno:
   Martina Petrinović 14.5.2015. u 16:38

PETAK, 15. SVIBNJA 2015. U 16.45 
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT

Herman Bollé: Graditelj hrvatske metropole

Izložba se prvenstveno bavi prikazom Bolléovog doprinosa izgradnji Zagreba u vremenskom tijeku od gotovo pola stoljeća, koliko je ovdje djelovao. U tom razdoblju Zagreb se preobrazio iz provincijskog grada u srednjoeuropsku metropolu, utrostručivši se površinom i populacijom. Izložbene cjeline predstavljaju pojedine teme vezane uz Bolléov život i oblikovno-estetske interese u arhitekturi i umjetničkom obrtu.

Stručno vodstvo: autor izložbe Dragan Damjanović

Posjet izložbi uz stručno vodstvo autora izložbe je u petak, 15. svibnja, a ne u četvrtak, kako je najavljeno u Biltenu za svibanj. 

važna obavijest

KLIOFEST

8.5.2015. u 10:58
Objavljeno:
   Martina Petrinović 8.5.2015. u 10:58
Uređeno:
   Martina Petrinović 8.5.2015. u 10:59

FESTIVAL POVIJESTI
KLIOFEST

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
12. - 16. svibnja 2015.

Okrugli stol na temu ''Novo lice Hrvatskoga povijesnog muzeja'' u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Hrvatske Bratske Zajednice 4 u Zagrebu u utorak, 12. svibnja 2015. godine s početkom u 12.00 sati.

Festival povijesti Kliofest 2015. je organiziran od strane Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatskog državnog arhiva, Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, Udruge za zaštitu prava nakladnika ZANA.

 

Program