Obavijesti comment

važna obavijest

NOVO IZDANJE

2.5.2019. u 15:47
Objavljeno:
   Martina Petrinović 2.5.2019. u 15:47
Uređeno:
   Martina Petrinović 2.5.2019. u 15:48

 

 

Lovorka Magaš Bilandžić

 

SERGIJE GLUMAC

 

grafika, grafički dizajn, scenografija

 

Izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Urednik: Zvonko Maković

Recenzenti: Sandi Bulimbašić i Frano Dulibić

Grafičko oblikovanje: Maja Brodarac

Naklada: 300

Cijena: 250 kn

ISBN 978-953-6089-43-7

monografska izdanja, knjiga 66

Grafičar, grafički dizajner, slikar i scenograf Sergije Glumac (1903.-1964.) jedan je od najznačajnijih hrvatskih avangardnih umjetnika, autor koji je dao važan doprinos različitim tendencijama na međunarodnoj likovnoj sceni – od kubizma i ekspresionizma do nadrealizma i art décoa – te pridonio promoviranju grafičkog medija nakon Drugoga svjetskog rata. U knjizi se njegov bogat opus, izveden u različitim medijima, temeljito analizira, interpretira i kontekstualizira: iz rakursa Sergija Glumca iščitava se vrijeme u kojem je djelovao te donose nova saznanja o brojnim pojavama koje su obilježile povijest hrvatske grafike, grafičkog dizajna i scenografije, ali i gospodarskog, kulturnog i društvenog života u međuratnom i poslijeratnom razdoblju.

Lovorka Magaš Bilandžić (Zagreb, 1981.) diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2005.) te doktorirala temom Sergije Glumac − život i djelo (2012.). Zaposlena je na Katedriza modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijestumjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područje njezina interesa vezano je uz modernu i suvremenu umjetnost, ponajprije grafički dizajn, fotografiju, scenografiju, grafiku i povijest izložaba.